Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirja ja muotovaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoa koskevat säännökset löytyvät perintökaari-nimisestä laista. Perinnönjaosta on aina laadittava jakokirja. Itse perinnönjakokirjan sisällöstä ei ole vaatimuksia, mutta jotta perinnönjakokirja täyttäisi tarkoituksensa, tulisi siitä ainakin ilmetä jako-osakkaiden nimet, jako-osien suhteellinen suuruus ja se, mitä omaisuutta osakkaat saivat itselleen. Perinnönjakokirjasta tulisi löytyä myös tiedot siitä, mihin jako-osakkaiden oikeus perintöön perustuu.

Perinnönjakokirjan muotovaatimukset liittyvät siihen, onko perinnönjako toimitettu sopimusjakona vai toimitusjakona. Sopimusjaolla tarkoitetaan sitä, että pesän osakkaat hoitavat perinnönjaon keskenään sopimalla. Toimitusjaon suorittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. Milloin pesänjakaja on toimittanut jaon, on jakokirja hänen allekirjoitettava. Muussa tapauksessa on jakokirja osakkaiden allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi.

Täytyy kuitenkin huomioida myös kansainväliset säännökset. Perintökaareen on otettu säännökset kansainvälisistä perimystilanteista. Jos perinnönjako on toimitettu muussa maassa kuin Suomessa, perinnönjako on muodon puolesta pätevä, jos se täyttää muotovaatimukset sen valtion lain mukaan, jossa perinnönjako toimitettiin tai sen valtion lain mukaan, jossa perittävällä oli kuollessaan asuin- tai kotipaikka tai jonka kansalainen hän silloin oli, tai muun sellaisen lain mukaan, jota on sovellettava perimykseen.

Perinnönjakoon liittyvät oikeuskysymykset ovat tavallisesti monimutkaisia, ja usein onkin hyvä kääntyä lakimiehen puoleen. Oikeudellista apua tavoitat Minilexin lakipuhelimesta, sekä Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa