Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirja ja kiinteistö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa kuolinpesään kuuluva varallisuus jaetaan pesän osakkaiden kesken. Perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Jakokirjasta ilmenee, miten pesän varallisuus on jaettu. Perinnönjakokirjan sisältöä ei ole tarkemmin laissa määritetty, mutta siitä tulisi ilmetä ainakin pesän osakkaiden nimet, kuka mitäkin omaisuutta on saanut, sekä heidän oikeutensa perusta. Pesänjako voidaan suorittaa pesän osakkaiden toimesta heidän keskinäisen sopimuksensa mukaan, tai osakkaiden ollessa erimielisiä tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimesta. Milloin pesänjakaja on toimittanut jaon, on jakokirja hänen allekirjoitettava. Muussa tapauksessa on jakokirja osakasten allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Pesänjakajan lisäksi on viivytyksettä toimitettava kappale jakokirjaa kullekin osakkaalle. Kiinteistö on merkittävä jakokirjaan samoin kuin kaikki muukin jaettu omaisuus. Jakokirjaan tulee siis merkitä jaettu kiinteistö, sen uusi tai uudet omistajat, sekä se perusta, jolla he olivat kiinteistöön oikeutettuja. Kiinteistön uuden omistajan on hyvä muistaa, että perinnönjaon jälkeen hänen tulee hakea lainhuutoa kiinteistöön.

Perintöasioiden mutkistumisen estämiseksi voi olla hyvä turvautua asiantuntijan apuun. Asiantuntevaa lakiapua löydät Minilexin lakimiehiltä, sekä Minilexin lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa