Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakoesimerkki: leski ja kaksi lasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako tilanteessa, jossa perittävältä jäi leski ja kaksi lasta tapahtuu seuraavasti.

Lapset ovat perittävän niin kutsuttuja rintaperillisiä. Rintaperilliset muodostavat ensimmäisen perillisryhmän. Perintö jaetaan perittävän rintaperillisten kesken siten, että kukin lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Esimerkkitapauksessa perittävän perintö jaetaan lasten kesken puoliksi. Molemmat lapset saavat siis 1/2 perinnöstä. Leski perii ensiksi kuolleen puolison vain, jos perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä. Koska esimerkkitapauksessa perittävältä jäi kaksi lasta, leski ei peri mitään, ellei perittävä ole muistanut leskeä testamentissaan.

Leskellä on kuitenkin oikeus pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan. Jäämistön suuruus määräytyy jäämistöosituksen perusteella. Jos puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö oli suurempi kuin lesken vastaava omaisuus, on leskellä oikeus vaatia kuolleen puolison perillisiltä tasinkoa. Leskellä on siis oikeus hallita jäämistöä jakamattomana, mutta rintaperillisillä on tästä huolimatta oikeus vaatia jakoa. Jaossa lesken hallintaan on kuitenkin jätettävä puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto tai muu jäämistöön sisältyvä lesken kodiksi sopiva asunto, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly lesken varallisuuteen. Samoin tavanmukainen asuntoirtaimisto on aina jätettävä jakamattomana lesken hallintaan.

Esimerkkitapauksessa perinnönjako toimitetaan perittävän lasten kesken. Leskeä kuitenkin suojataan siten, että hänellä on oikeus hallita jäämistöä jakamattomana, ja rintaperillisen jakovaatimuksesta riippumatta lesken hallintaan on jätettävä tietty omaisuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa