Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako verotusarvo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöverotuksen toimittamisen pohjana käytetään perukirjaa. Perintöveron määrä riippuu siis lähtökohtaisesti laskennallisesta perintöosuuden suuruudesta. Perintöveron määrä perustuu perintöosuuden lisäksi perittävän omaisuuden arvonmääritykseen. Perinnön verotusarvo määritetään sen käyvän arvon perusteella, joka omaisuudella oli perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä hintaa, joka omaisuudesta saataisiin, jos omaisuus myytäisiin. Näin ollen perinnön verotusarvo perustuu omaisuuden laatuun, määrään sekä kuolinhetkeen.

Käyvän arvon selvittämisen yleisin tapa on kauppa-arvomenetelmä, jolla tarkoitetaan perittävän omaisuuden vertaamista vastaaviin myytävänä oleviin tai olleisiin omaisuuseriin. Samanlaisten kohteiden kauppahintatiedot auttavat siis käyvän arvon määrityksessä. Jos juuri kyseisestä perittävästä omaisuuserästä on saatavilla luovutushinta, sitä käytetään käyvän arvon määrittämisessä.

Käypä arvo muodostaa verotusarvon pohjan, mutta käyvästä arvosta on mahdollista tehdä verotuksessa vähennyksiä. Vero määräytyy sen arvon perusteella, joka käyvästä arvosta jää jäljelle vähennysten jälkeen. Vähennyksiä voivat olla esimerkiksi kuolinpesän velat sekä kohtuulliset perunkirjoitus- ja hautauskulut. Vähennyskelpoisia velkoja ovat perinnönjättäjän elinaikaan kohdistuvat velat, esimerkiksi asuntovelka ja sähkö- ja puhelinlaskut. Mahdollista on tehdä myös puoliso ja alaikäisyysvähennys.

Jos perittävään omaisuuteen kohdistuu hallinta- tai tuotto-oikeus, saa verovelvollinen vähentää hallinta- tai tuotto-oikeuden perittävän omaisuuden arvosta perintöveroa määrättäessä. Jos perittävän omaisuuden arvo on alle 20 000 euroa, ei perintöveroa tarvitse maksaa lainkaan.

Omaisuuden arvostaminen verotuksessa voi olla monimutkaista ja erinäisten vähennysten huomioonottaminen on verovelvollisen kannalta tärkeää. Jos tarvitset apua arvonmäärityksessä tai muussa perintöverotukseen liittyvässä asiassa, saat vastauksia lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa