Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako verottajalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitus on tehtävä henkilön kuollessa. Perunkirjoituksella selvitetään kuolleen omaisuus luetteloimalla se perukirjaan. Tarkoituksena on luetteloida kuolleen varat ja velat. Lisäksi perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Mikäli vainajalla oli naimisissa, tulee selvittää myös kuolleen ja lesken mahdollinen avio-oikeus omaisuuteen. Lesken on mahdollista ilmoittaa perukirjassa verottajalle, että hän luovuttaa oikeutensa omaisuuteen tasinkona kuolleen perillisille näin tahtoessaan. Perukirja toimii veroilmoituksena. Tästä syystä perukirjasta on ilmettävä perintöverotuksen kannalta keskeiset tiedot, kuten kuolinpesän osakkaat, uskotut miehet, avioehtosopimukset, ennakkoperinnöt sekä perunkirjoituksen toimittamiseen käytetyt asiakirjat. Lisäksi ilmoitettava on kuolinpesän asianhoitaja.

Verottajalle tulee toimittaa perukirja lisäksi kopio mahdollisesta testamentista ja avioehtosopimuksesta. Lisäksi verohallinnolle toimitetaan mahdolliset lisätiedot sekä selvitykset perukirjan omaisuuden arvioimiseksi. Jokaisen perinnönsaajan osalta toimitetaan perintöverotus erikseen ja jokainen perillinen saa oman veropäätöksensä.

Perintöverotus toimitetaan perukirjan pohjalta. Jos kuitenkin kuolinpesän osakkaat ovat jo jakaneet kuolinpesän ennen kuin perintöverotus on toimitettu, tulee perukirjan lisäksi verohallinnolle toimittaa jakokirja.

Kun perunkirjoitus on toimitettu, naimisissa olleen vainajan osalta toimitetaan ositus, jossa vainajan ja lesken varallisuus erotetaan. Sen jälkeen mahdolliset testamentit täytetään ja jäljelle jäänyt omaisuus voidaan jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken. Jakokirja laaditaan perinnönjaon yhteydessä ja siitä käy ilmi, miten vainajan omaisuus on jaettu perillisten kesken. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa