Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako valtuutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan toimittaa perinnönjaon itse sopimusjakona, tai se voidaan antaa tuomioistuimen määräämän pesänjakajan hoidettavaksi toimitusjakona. Pesänjakaja voidaan määrätä tehtäväänsä, jos joku kuolinpesän osakkaista hakee määräystä, tai jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu eikä tämän velkoja anna lupaa perinnönjaon toimittamiseksi sopimusjakona. Sopimusjaossa kuolinpesän osakkaat voivat sopia perinnönjaon sisällöstä haluamallaan tavalla. Myös toimitusjaossa pesänjakajan tulee ottaa ensisijaisesti osakkaiden mahdollisesti tekemä sopimus jakopäätöksensä perustaksi. Perinnönjaosta tulee laatia perinnönjakokirja, jonka allekirjoittavat joko kaikki kuolinpesän osakkaat ja esteettömät todistajat, tai pesänjakaja jaon toimitustavasta riippuen.

Kuolinpesän osakas voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perinnönjakotilaisuudessa. Tällöin valtuutettu voi käyttää valtuuttajan puolesta puhevaltaa ja esimerkiksi allekirjoittaa perinnönjakosopimuksen tämän puolesta. Valtakirjan voi antaa joko toiselle kuolinpesän osakkaalle tai ulkopuoliselle henkilölle. Valtakirjan sisällöstä riippuu, missä asioissa valtuutettu on oikeutettu edustamaan valtuuttajaa. Valtuutus voi olla yleisluontoinen, jolloin valtuutetun toimintakelpoisuutta ei olla rajoitettu, tai se on voitu antaa vain tiettyä oikeustointa varten. Valtakirjaan voidaan ottaa esimerkiksi määräykset siitä, minkä sisältöisen perinnönjakosopimuksen valtuutettu saa valtuuttajan nimissä allekirjoittaa.

Valtuutusta perinnönjaossa käytetään usein silloin, jos kuolinpesän osakkaat eivät syystä tai toisesta pääse itse osallistumaan perinnönjakotilaisuuteen. Valtakirjaa laadittaessa on kuitenkin syytä olla tarkkana sen sisällöstä, jotta valtuuttajan oikeusturva toteutuisi halutulla tavalla, sillä valtuutetun tekemät oikeustoimet tulevat pääsääntöisesti valtuuttajaa sitoviksi. Valtuutus perinnönjakoon voidaan tehdä myös silloin, jos yhdelle kuolinpesän osakkaalle halutaan antaa kelpoisuus hoitaa kuolinpesän selvittämiseen liittyviä asioita muiden osakkaiden puolesta. Tällöinkin valtakirjan laatimisessa tulee olla tarkkana ja yksilöidä riittävästi ne toimenpiteet, joihin valtuutettu on oikeutettu. Valtakirjan laatimiseksi ja perinnönjaon toimittamiseksi voi halutessaan pyytää lakimieheltä lisätietoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa