Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako uusiksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako saatetaan joutua toimittamaan joko osaksi tai kokonaan uudelleen tietyissä tilanteissa. Näin voi tapahtua ensinnäkin silloin, kun perinnönjakoa on pidettävä mitättömänä. Tällöin laillista perinnönjakoa ei katsota lainkaan syntyneen. Perinnönjako on mitätön, jos joku kuolinpesän osakas on jäänyt todisteellisesti kutsumatta perinnönjakotoimitukseen, tai jos varsinaista perinnönjakokokousta ei olla pidetty, taikka jos perinnönjakokirja on väärennetty. Tällöin jokainen kuolinpesän osakas voi vaatia perinnönjaon toimittamista uusiksi, vaikka tällöin onkin kyse tarkalleen ainoastaan ensimmäisen laillisen perinnönjaon toimittamisesta.

Perinnönjakoa saattaa rasittaa myös pätemättömyys, jolloin sen kuolinpesän osakkaan, joka haluaa vedota pätemättömyyden aiheuttaneeseen virheeseen, on nostettava moitekanne perittävän viimeisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Myös pesäosuuden luovutuksensaaja tai pesäosuuden ulosmittausvelkoja voivat moittia perinnönjakoa. Vastaajiksi haastetaan tällöin muut kuolinpesän osakkaat. Moitekanteen voi nostaa joko perinnönjaossa tapahtuneen muotovirheen, taikka materiaalisen eli sisällöllisen virheen vuoksi. Sekä kuolinpesän osakkaiden toimittamaa sopimusjakoa, että pesänjakajan toimittamaa toimitusjakoa voi moittia sen vuoksi, että perinnönjaon muotosäännöksiä ei ole noudatettu lain edellyttämällä tavalla. Tällöin jakoa tulee moittia kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta lukien, eli useimmiten siitä päivästä, kun perinnönjakokirja on allekirjoitettu. Muotovirheeseen voi vedota kuka tahansa osakkaista, mutta sisällölliseen virheeseen voi vedota vain se osakas, johon nähden pätemättömyys vaikuttaa. Kuuden kuukauden määräaika moitteelle koskee myös toimitusjaon moittimista sisällöllisellä perusteella, esimerkiksi sen vuoksi, että pesänjakaja on arvostanut omaisuuden väärin. Sopimusjakoa voi moittia sisällöllisillä perusteilla yleisillä oikeustoimiopillisilla perusteilla, esimerkiksi sen vuoksi, että joku on pakotettu siihen, eikä sitä varten ole säädetty varsinaisia määräaikoja. Muoto- tai sisällöllisen virheen rasittama toimitusjako voi kuitenkin pätevöityä sen vuoksi, että virheeseen ei vedota määräajassa, tai jos osakkaat hyväksyvät jaon siitä huolimatta.

Perinnönjakoa saatetaan myös joutua täydentämään esimerkiksi silloin, jos jäämistöön kuuluvia varoja on jäänyt perinnönjaon ulkopuolelle. Tällöin aikaisempi jako ei purkaudu, vaan se otetaan täydennysjaon perustaksi huomioimalla sen tulos. Perinnönjakoa voidaan myös oikaista sellaisen perillisen tai yleistestamentin saajan vaatimuksesta, joka ei ole ollut osapuolena toimitetussa perinnönjaossa, mikäli hänen oikeutensa perintöön ei ole vanhentunut. Oikaisun johdosta muut perilliset voivat joutua palauttamaan perintönä saamaansa omaisuutta takaisin kuolinpesään, jotta jaon ulkopuolelle jääneen oikeus saadaan toteutettua.

Perinnönjaon toimittamisessa tulisi olla tarkkana, jotta virheitten korjaamiseen ei jouduta jälkikäteen. Mikäli perinnönjaon käytännön toimittamisesta taikka muotovaatimuksista on epäselvyyttä, on suositeltavaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa