Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako uusi avioliitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun leski solmii uuden avioliiton ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen, hänen uusi puolisonsa saa avio-oikeuden myös lesken perimään omaisuuteen, elleivät puolisot nimenomaisesti sulje avio-oikeutta pois tekemällään avioehdolla. Jos leski on perinyt ensimmäiseltä puolisoltaan sellaista omaisuutta, jonka käyttöä tai luovuttamista avioliitossa sääntelevät vallinnanrajoitussäännökset, leski tarvitsee uuden puolison suostumuksen tätä omaisuutta koskeviin tiettyihin määräämistoimiin. Leski ei esimerkiksi saa luovuttaa ilman uuden puolison suostumusta asuntoa, jota hän saa pitää hallinnassaan ensimmäisen puolison kuoleman jälkeen, mikäli hän käyttää tätä asuntoa yhteisenä kotinaan uuden puolisonsa kanssa.

Jos ensiksi kuolleen puolison perillisinä ovat hänen toissijaiset perillisensä, eli hänen vanhempansa, sisaruksensa tai näiden jälkeläiset, heillä on lesken kuoleman johdosta purkautuneen avioliiton jälkeen lähtökohtaisesti oikeus periä se omaisuus, jonka leski on perinyt ensiksi kuolleelta puolisolta. Ensiksi kuolleen puolison omaisuus palaa tällöin hänen sukuunsa. Toissijaisilla perillisillä on oikeus saada hyvitystä muutoin lesken perillisille tulevasta varallisuudesta, jos leski on toimillaan aiheuttanut omaisuuden olennaisen vähentymisen. Jos lesken uusi avioliitto purkautuu lesken kuoleman johdosta, lesken avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö ja hänen yksityinen omaisuutensa on jaettava ennen osituksen toimittamista. Jos lesken elinaikana toimitetaan ositus lesken ja hänen uuden puolisonsa välillä avioeron tai uuden puolison kuoleman johdosta, lesken avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä ja hänen yksityisestä omaisuudestaan tulee erottaa ensiksi kuolleen puolison perillisille niin paljon omaisuutta, että se vastaa heidän lain mukaista perintöoikeuttaan. Tällöin toissijaisille perillisille tuleva pesäosuus turvataan vain arvomääräisesti.

Jos leski on siis mennyt uuteen avioliittoon, joka purkautuu joko uuden puolison kuoleman tai avioeron johdosta, omaisuuden osituksessa on erotettava leskelle kuuluvaksi ensisijaisesti sellaista omaisuutta, mikä on kuulunut lesken ensimmäiselle puolisolle, jotta ensimmäisen puolison toissijaiset perilliset voivat saada sen osalleen lesken kuoleman jälkeen. On kuitenkin huomattava, että ensiksi kuollut puoliso on saattanut muuttaa toissijaisten perillisten asemaa tekemällään testamentilla. Mikäli puolisot ovat tehneet esimerkiksi keskinäisen testamentin, jossa leskelle on annettu ensiksi kuolleelta puolisolta tuleva omaisuus täysin omistusoikeuksin, toissijaisilla perillisillä ei ole siihen tällöin enää perintöoikeutta, vaan se siirtyy täysin lesken omistukseen ja jaetaan lesken kuoltua hänen perillistensä kesken. Vain rintaperilliset ovat oikeutettuja saamaan perinnöstä vähintään lakiosansa, vaikka testamentilla olisikin määrätty muuta, mutta muilla perillisillä ei tätä oikeutta ole. Tilanteet, joissa on useita perillistahoja uuden avioliiton solmimisen johdosta saattavat olla hankalia selvittää. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa