Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako toimitusjakona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan suorittaa joko sopimusjakona, jossa perilliset jakavat perinnön yhteisellä sopimuksella, tai toimitusjakona niin, että jaon suorittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. Jako on pesänjakajan toimitettava toimitusjakona, jos osakas sitä vaatii tai jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu. Jos velkoja, jonka oikeutta jako koskee, siihen suostuu, ulosottomies saa antaa osakkaille tai pesänjakajalle luvan toimittaa jaon osakkaiden sopimalla tavalla

Perinnönjättäjän viimeisen kotipaikan käräjäoikeus määrää hakemuksesta sopivan henkilön pesänjakajaksi. Milloin pesän laatuun tai laajuuteen katsoen taikka muusta erityisestä syystä on tarpeen, voidaan määrätä useita pesänjakajia. Hakemukseen on liitettävä jäljennös perukirjasta. Kuka tahansa pesän osakkaista voi hakea pesänjakajan määräämistä. Myös leski voi hakea pesänjakajan määräämistä, vaikkei hän kuuluisikaan kuolinpesän osakkaisiin. Jos yksi pesän osakkaista vaatii toimitusjaon aloittamista, eivät muut pesän osakkaat sitä voi vastustuksellaan estää. Ennen pesänjakajan määräämistä osakkaille tulee kuitenkin antaa tilaisuus lausua asiasta.

Pesänjakajan on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka sekä kutsuttava osakkaat toimitukseen. Pesänjakajan on lähtökohtaisesti koetettava saada pesän osakkaat sopimaan jaosta. Jos sopimus saadaan aikaan, jako on toimitettava sen mukaisesti. Mikäli sopimusta ei synny, jakaa pesänjakaja pesän. Pesänjakajan on laadittava perinnönjakokirja, allekirjoitettava se, ja toimitettava se kaikille pesän osakkaille. Pesänjakajalla on oikeus saada pesän varoista kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan.

Perinnönjakoon liittyvät oikeuskysymykset ovat tavallisesti monimutkaisia, ja usein onkin hyvä kääntyä lakimiehen puoleen. Oikeudellista apua tavoitat Minilexin lakipuhelimesta, sekä Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa