Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako todistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on saatu asianmukaisella tavalla selvitettyä, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, tai jos joku osakkaista niin haluaa, perinnönjaon toimittaminen voidaan antaa pesänjakajan hoidettavaksi. Osakkailla on muutoin kuitenkin oikeus huolehtia perinnönjaosta itse haluamallaan tavalla. Perintö voidaan tällöin jakaa joko kokonaisuudessaan tai osittain. Vaikka perinnönjaon yksityiskohdista sovittaisiinkin suullisesti, siitä on aina laadittava kirjallinen todistus, eli perinnönjakosopimus. Sen laatiminen on tarpeen esimerkiksi eräiden oikeuksien realisoimiseksi, sekä se helpottaa todistelua myöhemmin mahdollisesti syntyvissä riitatilanteissa.

Kuolinpesän osakkaiden perintöoikeus määräytyy joko lakimääräisen perimysjärjestyksen tai perittävän tekemän testamentin mukaisesti. Perinnönjaossa jokaisella kuolinpesän osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus saada osalleen osuus kaiken laatuisesta omaisuudesta. Kuitenkin omaisuus, jota ei voida tarkoituksenmukaisesti jakaa osiin, tulee mahdollisuuksien mukaan sisällyttää samaan perintöosuuteen.

Perinnönjaosta tulee laatia perinnönjakosopimus, eli perinnönjakokirja. Tähän tulee sisällyttää tiedot perinnönjättäjästä sekä perillisistä ja heidän oikeuksiensa perustasta, perillisille tulevien jako-osuuksien suhteelliset suuruudet sekä se, mitä omaisuutta heidän osalleen perinnönjaossa tulee. Etenkin rekisteröintiä vaativat omaisuuslajit, kuten kiinteistöt tai asunto-osakkeet, tulisi yksilöidä perinnönjakosopimuksessa riittävän selkeästi. Mikäli esimerkiksi kiinteistölle haetaan lainhuutoa perinnönjaon jälkeen, on rekisteröintiä hakevan saannosta oltava jonkinlainen todistus, esimerkiksi perinnönjakosopimus.

Jos perinnönjako on annettu pesänjakajan tehtäväksi, hänen tulee yksin allekirjoittaa perinnönjakosopimus. Jos kuolinpesän osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon itse, heidän jokaisen tulee allekirjoittaa perinnönjakosopimus, sekä se on kahden esteettömän todistajan todistettava allekirjoituksillaan oikeaksi. Perinnönjakosopimus voi tarkentaa perukirjaan merkittyjä tietoja, joilla on merkitystä perintöverotuksen määräytymisessä tilanteissa, joissa perinnönjako on jo ehditty toimituttaa. Perinnönjakosopimuksen laatimiseen kannattaa kiinnittää asianmukaista huomiota, jotta myöhemmiltä oikaisuilta vältyttäisiin. Lakimiehiltämme voi halutessaan kysyä lisää tietoa perinnönjakoon liittyen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa