Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako tilaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on selvitetty asianmukaisesti, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden kesken heidän haluamallaan tavalla, tai se voidaan antaa pesänjakajan toimitettavaksi jonkun osakkaan sitä vaatiessa, tai jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu. Kuolinpesän velat tulee maksaa, ja perittävän tekemä testamentti on täytettävä tai sitä varten tarvittava omaisuus on laitettava erityiseen hoitoon ennen perinnönjaon toimittamista.

Mikäli perinnönjaon toimittaa pesänjakaja, hänen tulee järjestää perinnönjakotilaisuus. Hänen on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka, sekä kutsuttava todistettavasti kuolinpesän osakkaat perinnönjakotoimitukseen. Kutsun lähettäminen on jälkikäteen voitava todistaa tapahtuneeksi. Jos kaikki osakkaat ovat saapuneet tilaisuuteen, pesänjakajan on koetettava saada heidät sopimaan jaosta. Jos sopimus perinnönjaosta syntyy, jako on toimitettava sen mukaisesti. Vajaavaltaisen osakkaan edunvalvoja voi tehdä sopimuksen osakkaan puolesta ja pesänjakaja voi sen hyväksyä, jos hän katsoo sopimuksen olevan vajaavaltaisen osakkaan edun mukainen. Jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, pesänjakajan tulee kertoa perinnönjakotoimituksesta ulosottomiehelle. Jos perinnönjakotilaisuuteen ajoissa kutsuttu osakas on jäänyt saapumatta, tai jos perinnönjakoa ei muusta syystä ole toimitettava osakasten sopimuksen mukaisesti, pesänjakaja suorittaa perinnönjaon siten, että kaikille osakkaille annetaan osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta, mikäli tämä on omaisuuden laadun perusteella mahdollista. Jos perinnönjakoa ei muutoin saada toimitetuksi, oikeus voi määrätä pesänjakajan esityksestä, että pesään kuuluva omaisuus on myytävä kokonaan tai osittain.

Myös silloin, kun perinnönjako toimitetaan kuolinpesän osakkaiden kesken, on kaikki asianomaiset kutsuttava perinnönjakotilaisuuteen. Kutsussa on mainittava perinnönjaon aika ja paikka, sekä se, mitä tilaisuutta kutsu koskee. Asianosaisille on annettava tilaisuus lausua mielipiteensä perinnönjaon sisällöstä. Itse tilaisuus voidaan toimittaa vapaamuotoisesti, niin kuin usein tapahtuukin perillisten ollessa keskenään läheisiä.

Kun perinnönjaon sisällöstä on sovittu, siitä on laadittava perinnönjakokirja, jonka tulee sisältää muun muassa perinnönjaon asianosaiset ja heidän oikeuksiensa perusta, sekä heidän perintöosiensa suuruudet. Jos pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, hänen tulee allekirjoittaa perinnönjakokirja. Muussa tapauksessa sen allekirjoittavat kaikki kuolinpesän osakkaat, ja kahden esteettömän henkilön on tällöin todistettava se oikeaksi.

Laillisen perinnönjaon toimittamisen edellytyksenä on se, että kaikki asianosaiset on todisteellisesti kutsuttu perinnönjakotilaisuuteen ja heille on annettu mahdollisuus lausua mielipiteensä perinnönjaon sisällöstä. Mikäli näitä velvollisuuksia ei noudateta, katsotaan, ettei perinnönjakoa ole ensinkään tapahtunut. On siis noudatettava huolellisuutta siinä, että kaikki asianosaiset on asianmukaisesti huomioitu perinnönjaossa. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perinnönjakoon liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa