Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako testamentin jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoon voidaan ryhtyä kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta sen jälkeen, kun kuolinpesä on asianmukaisella tavalla selvitetty. Perinnönjako edellyttää sitä, että kuolinpesän velat on maksettu tai niihin tarvittava omaisuus on laitettu erityiseen hoitoon. Jos perittävä on tehnyt testamentin, jossa hän on määrännyt tietylle henkilölle legaatin, eli jonkin tietyn esineen omaisuudestaan, tällainen erityisjälkisäädös on täytettävä tai siihen tarvittava omaisuus on pantava erityiseen hoitoon ennen kuin perinnönjako toimitetaan. Testamentin täytäntöönpano edellyttää sen tiedoksiantoa jokaiselle perilliselle erikseen.

Jakamattomasta kuolinpesästä täytettävä legaatti on pantava täytäntöön niin pian kuin se voi tapahtua tuottamatta haittaa kenellekään, jonka oikeus on pesän selvityksestä riippuvainen. Jos perinnönjako toimitetaan ennen kuin legaatti on täytetty tai siihen tarvittava omaisuus on pantu erityiseen hoitoon, kuolinpesän osakkaat vastaavat yhteisvastuullisesti tämän legaatin täytäntöönpanosta niin kuin perinnönjakoa ei olisi laisinkaan toimitettu. Jos jonkun perillisen tai testamentin saajan on täytettävä legaatti, hänen on pantava tämä legaatti täytäntöön sen jälkeen, kun hän on saanut haltuunsa sen täyttämiseen tarkoitetun omaisuuden. Jos hän ei ole saanut tätä omaisuutta haltuunsa oman laiminlyöntinsä vuoksi, hänen on korvattava siitä aiheutunut vahinko.

Jos jollekin henkilölle on määrätty testamentilla legaatti, ja tätä legaattiomaisuutta hoidetaan huolimattomasti tai saajan oikeutta muutoin vaarantaen, tuomioistuin voi määrätä, että tämä omaisuus on pantava erityiseen hoitoon, jos legaatin täyttämisestä ei ole asetettu tyydyttävää vakuutta. Jos legaatti tarkoittaa tiettyä omaisuutta, sen saajalla on oikeus saada siitä johtuva tuotto, jollei testamentista muuta johdu. Hänen on kuitenkin suoritettava siitä johtuneet tarpeelliset kustannukset, mikäli ne eivät ole aiheutuneet pesän selvityksestä, ennen kuin hänelle annetaan tämä omaisuus. Legaatin saaja ei ole kuolinpesän osakas, ellei testamentin tulkinnasta poikkeuksellisesti muuta johdu, joten hänen oikeutensa legaatin osoittamaan esineeseen tai arvo-osuuteen täytetään pesänselvityksen aikana. Jos testamentti on tehty ns. yleistestamenttina, jolloin sen saajalle on määrätty esimerkiksi koko omaisuutensa tai määräosan siitä, saajasta tulee kuolinpesän osakas, jolloin hänen oikeutensa täytetään perinnönjaossa.

Kun erityistestamentti on täytetty, voidaan perinnönjakoon ryhtyä sen jälkeen sitä koskevia yleisiä muotosäännöksiä noudattaen. Perinnönjaossa ei voida sivuuttaa perittävän tekemää testamenttia, eivätkä osakkaat voi sopia keskenään siitä, ettei testamenttia täytettäisi. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyvissä tilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa