Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako sukuselvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta perinnönjako saataisiin toimitetuksi asianmukaisella tavalla, eikä sitä olisi tarvetta oikaista tai täydentää jälkikäteen, on selvitettävä ensinnäkin perintönä jaettavan omaisuuden laajuus sekä se, ketkä ovat oikeutettuja perintöön. Perinnönjaossa perintöön oikeutetuista henkilöistä otetaan tiedot perukirjaan. Perukirjassa on mainittava henkilön nimi ja kotipaikka, alaikäisten kohdalta heidän syntymäpäivänsä sekä perillisten kohdalta se, miten he ovat vainajalle sukua. Myös eloonjäänyt puoliso on merkittävä, jos ainakin toisella puolisoista oli avio-oikeus toisen omaisuuteen.

Perukirjassa on myös oltava asianmukaisella tavalla perinnönjättäjää koskevat tiedot. Siinä on mainittava vainajan täydellinen nimi, ammatti, henkilötunnus, kuolinpäivä sekä hänen viimeinen kotipaikkansa. Sukuselvitysvirkatodistuksia ei tarvitse enää toimittaa Verohallinnolle, vaan se pyytää ne tarvittaessa. Sukuselvityksen hankkiminen ennen perunkirjoitusta on kuitenkin tarpeen sen vuoksi, että kuolinpesän henkilösuhteet saadaan luotettavasti selvitettyä. Sukuselvityksen voi koota itse pyytämällä virkatodistukset niiltä rekisterinpitäjiltä, eli seurakunnista tai väestörekisteristä, joiden alueella perinnönjättäjä on eläessään asunut. Sukuselvitykset tulee hankkia niin kattavasti, että niistä voidaan seurata perinnönjättäjän elämää hänen kuolemaansa asti siitä saakka, kun hän täytti 15 vuotta. Sukuselvityksiä saatetaan joutua hankkimaan myös muiden henkilöiden osalta.

Perukirjan osakasluettelo voidaan vahvistaa maistraatissa, jos se on tarpeen esimerkiksi pankkia varten taikka jos kuolinpesän omaisuuteen sisältyy kiinteistö. Vahvistamisen yhteydessä perinnönjättäjästä on esitettävä katkeamaton sukuselvitys siihen saakka, kun tämä täytti 15 vuotta. Sukuselvitystodistuksia voi tilata joko seurakunnilta tai maistraatilta. Perillisten osalta elossaolotodistusten hankkiminen voi olla tarpeen kuolinpesän asioiden hoitoa ja perunkirjoitusta varten.

Sukuselvitysten tilaaminen on tarpeen, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki perintöön oikeutetut perilliset tulevat asianmukaisesti huomioiduksi perinnönjaossa. Etenkin ulkomailta saatavan riittävän selvityksen hankkiminen voi olla hankalaa. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa