Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako sopimusjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on selvitetty asianmukaisella tavalla, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan toimittaa perinnönjaon sopimusjakona keskenään, tai se voidaan antaa pesänjakajan toimitettavaksi. Pesäjakaja toimittaa perinnönjaon, jos joku kuolinpesän osakkaista vaatii sitä, tai jos jonkun pesäosuus on ulosmitattu. Jos näin ei ole, kuolinpesän osakkaat voivat päättää itse perinnönjaon toimittamisesta sopimusjakona heidän haluamallaan tavalla. Jos joku kuolinpesän osakkaista on vajaavaltainen, sopimusjako on mahdollinen vain, mikäli vajaavaltaisen edunvalvonta on järjestetty asianmukaisella tavalla. Jos joku osakkaista on edunvalvonnan alaisena, sopimusjaossa syntynyt perinnönjakoehdotus on esitettävä holhousviranomaisena toimivalle maistraatille.

Perinnönjaossa määritellään ensinnäkin osakkaille tulevat jako-osuudet heidän oikeuksiinsa perustuen, sekä reaalinen perintöosuuksien jakaminen kuolinpesän osakkaille. Kuolinpesän osakkaille lasketaan heidän suhteellisten perintöosuuksiensa määrä, jotka ovat riippuvaisia perintöön oikeutettujen henkilöiden lukumäärästä, sekä arvomääräiset perintöosat näiden suhteellisten perintöosuuksien perusteella. Jos perinnönjättäjällä on esimerkiksi perillisinä kolme rintaperillistä, jokainen heistä on lähtökohtaisesti oikeutettu saamaan kolmasosan perinnöstä, jonka suuruus on selvitetty pesänselvitysvaiheessa. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus saada osalleen osuudet kaiken laatuisesta omaisuudesta. Jos tiettyä omaisuusobjektia ei voida jakaa tarkoituksenmukaisella tavalla sen laadusta johtuen, se on mahdollisuuksien mukaan laitettava samaan perintöosaan.

Perinnönjaosta on laadittava perinnönjakokirja, jossa on mainittava ainakin kuolinpesän osakkaiden nimet ja heidän oikeutensa perusta, jako-osuuksien suhteelliset suuruudet sekä se, mitä omaisuutta heidän osalleen on perinnönjaossa tullut. Jos kuolinpesän osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon sopimusjakona, heidän on jokaisen allekirjoitettava perinnönjakokirja, ja kahden esteettömän todistajan on todistettava jakokirja allekirjoituksillaan.

Sopimusjaossa kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla, mutta heidän on siitä huolimatta toimittava lain asettamissa rajoissa ja noudatettava esimerkiksi perinnönjaon muotomääräyksiä. Myös sopimusjakona toimitettua perinnönjakoa voidaan moittia muoto- tai sisältövirheen perusteella. Jos kuolinpesään kuuluu vaikeasti jaettavaa omaisuutta, tai jos osakkaat ovat keskenään riitaisia, voi olla kannattavaa harkita esimerkiksi asiantuntevan lakimiehen hakemista pesänjakajaksi. Lakimiehiltämme voi halutessaan kysyä lisää tietoja perinnönjakoon liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa