Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako selvitysmies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatu selvitetyksi asianmukaisella tavalla, voidaan kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta ryhtyä perinnönjakoon. Perinnönjako voidaan toimittaa kahdella eri tavalla – joko kuolinpesän osakkaiden yhdessä tekemänä sopimusjakona, tai tuomioistuimen tehtäväänsä määräämän pesänjakajan tekemänä toimitusjakona. Myös perinnönjakoa edeltävä kuolinpesän selvitys voidaan tehdä osakkaiden kesken, tai sitä varten voidaan määrätä pesänselvittäjä. Pesänselvittäjänä ja pesänjakajana voi toimia sama henkilö, mutta heidän tehtävänkuvansa eroavat kuitenkin toisistaan. Perinnönjakoon liittyvät tehtävät kuuluvat lähtökohtaisesti pesänjakajalle.

Hakemuksen pesäjakajan määräämiseksi voi tehdä kuka tahansa kuolinpesän osakkaista. Hakemus tehdään perittävän viimeisen asuin- tai kotipaikan käräjäoikeudelle sen jälkeen, kun perunkirjoitus on saatettu loppuun. Hakemuksen on oltava kirjallinen ja siihen on liitettävä jäljennös perukirjasta ja luettelo pesän osakkaista. Pesänjakajan on oltava esteetön ja tehtävään sopiva henkilö, esimerkiksi asianajaja tai lakimies, ja hänen on itse suostuttava siihen.

Pesänjakajan on ryhdyttävä kaikkiin niihin toimiin, jotka ovat perinnönjaon kannalta välttämättömiä ja jotka voidaan suorittaa objektiivisuuden vaarantumatta. Hän ei voi toimia pelkästään yhden osakkaan edustajana, vaan hänen on otettava kaikkien kuolinpesän osakkaiden edut ja oikeudet huomioon, ja informoitava heitä oma-aloitteisesti.

Pesänjakaja toteaa, että perinnönjaon yleiset edellytykset ovat kunnossa ja että jaettavaksi tuleva omaisuus on luetteloitu perinnönjakoa varten ja ratkaista sitä koskevat mahdolliset erimielisyydet. Hänen tulee myös todeta se, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita. Hänellä on oikeus saada tietoja pesän tilasta sekä viranomaisilta että pesän osakkailta. Pesänjakajan tulee arvostaa omaisuus, eikä hän tässä tehtävässään ole sidottu perunkirjasta ilmeneviin arvoihin. Pesänjakajalla on oikeus saada tehtävästään kohtuullinen palkkio pesän varoista.

Sopimusjakona toteutettava perinnönjako on usein nopeampi, sekä kustannuksiltaan alhaisempi. Jos kuolinpesän osakkaat ovat keskenään riitaisia, tai jos kuolinpesään kuuluu vaikeasti jaettavaa omaisuutta, voi pesänjakajan määräyksen hakeminen olla kannattavaa. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää tietoa perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa