Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako rintaperilliset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa toteutetaan pesän osakkaille kuuluva oikeus kuolinpesään. Pesän selvittämisen jälkeen jokaisella pesän osakkaalla on lain mukaan oikeus vaatia perinnönjaon aloittamista, mikäli kaikista lain edellyttämistä toimista on huolehdittu riittävällä tavalla. Osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla sopimalla keskenään jakamisen sisällöstä, tai he voivat halutessaan saattaa sen pesänjakajan toimitettavaksi. Lain mukaan vainajan rintaperillisillä on lähinnä oikeus perittävän jäämistöön. Vainajan rintaperilliset, eli hänen biologiset lapsensa sekä useimmissa tapauksissa myös adoptiolapset, ovat kukin oikeutettuja saamaan yhtä suuren osan perinnöstä. Mikäli joku rintaperillisistä on kuollut ennen perittävää, tämän kuolleen perillisen omat perilliset tulevat hänen sijaansa jakamaan hänelle muuten kuuluneen osuuden perinnöstä.

Perinnönjaossa ainoastaan rintaperillisillä on oikeus lakiosaan. Mikäli rintaperillinen on kuollut, tai jos hänet on tehty testamentilla perinnöttömäksi taikka hänellä ei muutoin ole oikeutta perintöön esimerkiksi siitä luopumisen vuoksi, hänen oikeutensa lakiosaan siirtyy hänen rintaperillisilleen. Lain mukaan rintaperillisille taataan lakiosana puolet siitä määrästä, johon rintaperillinen on lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan oikeutettu. Tämä oikeus säilyy rintaperillisillä perittävän tekemästä testamentista huolimatta. Jos perittävä on määrännyt testamentissaan koko omaisuudestaan, lakiosansa saamiseksi rintaperillisen on tehtävä jokaiselle testamentin saajalle erikseen lakiosailmoitus. Rintaperillisten on tehtävä tämä ilmoitus itsenäisesti, eikä muiden esittämiä vaatimuksia lueta toisten rintaperillisten hyväksi. Rintaperillisten oikeus lakiosaan ei rajoitu perittävän tekemän testamentin vuoksi riippumatta siitä, millaisesta omaisuudesta testamentilla on määrätty. Oikeutta lakiosaan perinnönjaossa saattaa kuitenkin rajoittaa lesken oikeus hallita puolisoiden yhteisenä kotina käyttämää asuntoa ja tavanomaista asuntoirtaimistoa.

Perinnönjaossa jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada osuus kaikenlaatuisesta omaisuudesta. Mikäli tätä ei voida omaisuuden laadusta johtuen toteuttaa järkevällä tavalla, perillisten on saatava arvomääräisesti omaa osuuttaan vastaava omaisuus perittävästä omaisuudesta. Rintaperillisten kohdalla tämä tarkoittaa vähintään lakiosan määrää, mikäli perittävä on muutoin määrännyt testamentillaan toisin. Rintaperillisillä on lähinnä oikeus perintöön, ja mikäli testamentti tai muut perimystä estävät seikat eivät vaikuta heidän oikeuteensa, perinnön tulee jakautua rintaperillisille yhtä suurin osuuksin. Mikäli syntyy epäilys siitä, ettei jonkun oikeuksia toteuteta täysimääräisesti perinnönjaossa, on kannattavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa