Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako riitauttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimitetun perinnönjaon voi riitauttaa riippumatta siitä, onko perinnönjako tehty osakkaiden kesken vai onko se annettu pesänjakajan toimitettavaksi. Oikeussuojakeinona on tällöin perinnönjaon moittiminen. Jos pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, kuolinpesän osakkaan on nostettava kanne muita kuolinpesän osakkaita vastaan kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta. Samalla tavalla perinnönjakoa voi moittia myös osakas sillä perusteella, ettei perinnönjakoa ole tehty säädetyssä muodossa, mikäli kuolinpesän osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon keskenään. Jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, tällaisen saatavan velkoja voi myös moittia perinnönjakoa.

Nostetun moitekanteen kohteena on tällöin joko pesänjakajan tekemä ratkaisu tai kuolinpesän osakkaiden tekemä perinnönjakosopimus. Moitteen perusteena voi olla esimerkiksi tapahtunut muotovirhe, kuten allekirjoituksen puuttuminen, tai jaon sisältöä koskeva päätös. Perinnönjaossa tapahtuneeseen muotovirheeseen voi vedota jokainen kuolinpesän osakkaista. Perinnönjaon moitekanne on nostettava perittävän viimeisen koti- tai asuinpaikan käräjäoikeudessa kuudessa kuukaudessa perinnönjaon toimittamisesta. Toimittamisena voidaan yleensä pitää perinnönjakokirjan allekirjoituspäivää, mutta tästä voidaan tietyissä tilanteissa poiketa.

Jos joku kuolinpesän osakkaista haluaa moittia kuolinpesän osakkaiden keskenään toimittamaa perinnönjakoa sillä perusteella, että hänet on esimerkiksi siihen pakotettu tai häntä ollaan erehdytetty, hänen on nostettava moitekanne kohtuullisen ajan kuluessa perinnönjaosta. Kanteen voi nostaa vain sellainen osakas, joka on ollut kiellettävän menettelyn kohteena. Kohtuullisen ajan käsite voi olla tapauksen olosuhteista riippuvainen. Joissain tilanteissa osakkaan voidaan katsoa tämän käyttäytymisen perusteella hyväksyneen oikeustoimen, jolloin moiteoikeus menetetään. Tuomioistuin voi moitekanteen johdosta kumota perinnönjaon joko kokonaan tai osittain.

Jos perinnönjakoa koskevaa moitekannetta ei nosteta määräajan kuluessa, perinnönjako voi pätevöityä vaikka sitä sinänsä koskisikin virhe. Myös osakkaan antama hyväksymistahdonilmaisu, tai hänen käyttäytymisestään pääteltävä hyväksyntä voi poistaa oikeuden moittia perinnönjakoa. Perinnönjaossa ja perinnönjakokirjan laatimisessa tulisi aina pyrkiä tarkkuuteen, sillä kaikkia perinnönjaossa tapahtuneita virheitä ei voida jälkikäteen poistaa. Riitaisissa tapauksissa asiantuntevan lakimiehen käyttö pesänjakajana voi olla perusteltua. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perinnönjakoon liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa