Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako riitatilanne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Usein perilliset saavat kuolinpesän omaisuuden jaettua ilman suurempia riitaisuuksia. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, eivätkä osapuolet pääse lainkaan yksimielisyyteen siitä, miten perintö tulisi jakaa. Tällaisissa tilanteissa yksikin osakkaista voi hakea tuomioistuimelta pesänjakajan määräämistä. Kun pesänjakaja määrätään kuolinpesän omaisuutta jakamaan, kyse on toimitusjaosta. Pesänjakaja jakaa vainajan omaisuuden perintöoikeudellisten säännösten mukaisesti.

Riitatilanteissa on hyvä kuitenkin muistaa, että toimitusjako ei suinkaan ole ilmaista. Tuomioistuimen määräämällä pesänjakajalla on oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Pesän laajuudesta riippuen korvaus voi olla perintöosuuteen nähden huomattavankin korkea.

Mikäli riitaisuudet ja erimielisyydet jatkuvat vielä pesänjakajan toimittaman jaonkin jälkeen, voi pesänhoitajan jakoratkaisuihin tyytymätön moittia pesänhoitajan toimia.

Perintöoikeudelliset asiat voivat olla monimutkaisia, ja ennestään monimutkaistua ilman asiantuntijan apua. Usein onkin hyvä turvautua lakimiehen apuun. Lakimies toimii riitatilanteissa neutraalina ulkopuolisena tahona, joka auttaa osapuolia päätymään parhaimpaan mahdolliseen ratkaisuun, ja usein ehkäisee osapuolten tunteiden kuumenemista. Apua ja lisätietoa perintöasioihin liittyen tarjoavat Minilexin lakimiehet, lakipuhelin, sekä muut Minilexin artikkelit.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa