Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako riita-asiat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta syntyvät riita-asiat ratkaistaan ensisijaisesti käräjäoikeudessa. Perinnönjaosta voi nostaa moitekanteen joko muodollisen, tai materiaalisen eli sisällöllisen virheen perusteella. Moitekanne on nostettava määräajassa perinnönjaon toimittamisesta lukien perittävän viimeisen asuin- tai kotipaikan käräjäoikeudessa. Vastaajiksi haastetaan muut kuolinpesän jako-osakkaat. Moitekanteen voi nostaa myös pesänselvittäjän hallinnon moitekanteena, mutta tällainen kanne on nostettava erikseen.

Perinnönjakoa koskevaan muotovirheeseen voi vedota jokainen jako-osakas, mutta materiaaliseen virheeseen voi vedota vain se osakas, johon nähden pätemättömyys vaikuttaa, esimerkiksi se henkilö, joka on erehdytetty tai pakotettu perinnönjaossa. Määräajat moitekanteen nostamiselle ovat riippuvaisia siitä, millä tavalla perinnönjako on toteutettu. Jos perinnönjako on annettu pesänjakajan tehtäväksi toimitusjakona, määräaika kanteen nostamiselle on kuusi kuukautta perinnönjaon toimittamisesta sekä materiaalisen että muodollisen virheen perusteella. Myös osakkaiden itse tekemää sopimusjakoa on moitittava kuuden kuukauden kuluessa muodollisen virheen perusteella. Materiaaliseen virheeseen vetoaminen sopimusjaossa on taas sidottu yleisiin oikeustoimiopillisiin määräaikoihin, ja käytännössä siihen sovelletaan ”kohtuullisen ajan” käsitettä, joka voi olla myös kuutta kuukautta pidempi.

Muotovirheenä perinnönjaossa on pidettävä kaikkien lain asettamien muodollisuuksien sivuuttamista. Tällaisia ovat esimerkiksi perinnönjakokirjasta puuttuva allekirjoitus taikka se, että allekirjoitusta ei olla sopimusjaossa todistettu oikeaksi. Vähäinen muotovirhe, jonka korjaaminen ei johtaisi sisällöllisesti uuteen lopputulokseen, voi korjautua sen vuoksi, että asiaan vetoamista olisi pidettävä kohtuuttomana. Materiaalinen eli sisällöllinen virhe toimitusjaossa voi olla esimerkiksi pesänjakajan tekemä virhe jäämistöomaisuuden arvostamisessa taikka lakiosan määrääminen väärin.

Toimitusjako voi pätevöityä sekä muotovirheestä että materiaalisesta virheestä huolimatta sen vuoksi, että moitekannetta ei nosteta määräajassa, tai sen vuoksi, että osakkaat hyväksyvät tehdyn perinnönjaon joko nimenomaisesti esimerkiksi allekirjoittamalla hyväksymisilmauksen, tai konkludenttisesti, jolloin osakkaiden hyväksyntä voidaan päätellä heidän käyttäytymisestään. Myös sopimusjakoa koskeva pätemättömyys voi korjaantua sen vuoksi, että osakas hyväksyy jaon taikka sen vuoksi, että virheeseen ei vedota. Perinnönjakokirjaan voidaankin ottaa hyväksymisklausuuli mukaan, jonka allekirjoittamalla osakas sitoutuu olemaan moittimatta jakoa myöhemmin. Tämä ei kuitenkaan estä osakasta vetoamasta myöhemmin sellaiseen perusteeseen, joka tulee hänen tietoonsa vasta jälkikäteen. Riitojen käsittely tuomioistuimessa jälkikäteen voi olla aikaa vievää ja kallista, joten perinnönjaon toimittamisprosessiin tulisi kiinnittää asianmukaista huomiota. Epäselvissä tilanteissa asiantuntevan lakimiehen käyttäminen voi olla kannattavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa