Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako riidat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaon toimittamisen jälkeen syntyvien riitaisuuksien perusteella jakoa on mahdollista moittia. Moitekanteen voi nostaa perittävän viimeisen asuin- tai kotipaikan käräjäoikeudessa joko muodollisen, tai materiaalisen eli sisällöllisen virheen perusteella. Vastaajiksi haastetaan tällöin kaikki muut kuolinpesän jako-osakkaat. Perinnönjakoa rasittavaan muodolliseen virheeseen voi vedota jokainen kuolinpesän jako-osakas, mutta materiaaliseen virheeseen vetoaminen on mahdollista vain siltä osakkaalta, johon nähden pätemättömyys vaikuttaa. Määräajat moitekanteen nostamiselle vaihtelevat hieman sen mukaan, kuinka perinnönjako on toteutettu. Jos perinnönjaon on toimittanut pesänjakaja toimitusjakona, perinnönjakoa tulee moittia kuudessa kuukaudessa sen toimittamisesta lukien, riippumatta virheen perustasta. Myös kuolinpesän osakkaiden tekemää sopimusjakoa moititaan samassa ajassa muodollisen virheen perusteella. Sopimusjaon moittimista materiaalisella perusteella koskee yleinen oikeustoimiopillinen määräaika ”kohtuullisen ajan kuluessa” jaon toimittamisesta. Tämä aika voi olla myös kuutta kuukautta pidempi.

Perinnönjakoa rasittavina muotovirheinä voidaan pitää kaikkien lain velvoittamien muodollisuuksien sivuuttamista, esimerkiksi sitä, että perinnönjakokirjasta puuttuu vaadittavan osapuolen allekirjoitus. Sellainen muotovirhe, jota on pidettävä vähäisenä sen vuoksi, ettei sen korjaaminen johtaisi sisällöllisesti uuteen lopputulokseen, voi korjautua, jos siihen vetoamista olisi pidettävä kohtuuttomana. Materiaalinen virhe toimitusjaossa voi olla esimerkiksi pesänjakajan tekemä virheellinen omaisuuden arvostaminen taikka lakiosan määrääminen väärin.

Perinnönjako voi myös pätevöityä siitä huolimatta, että sitä rasittaa virhe. Tämä on mahdollista esimerkiksi sen vuoksi, ettei moitekannetta nosteta sille annetussa määräajassa, taikka osakkaiden hyväksymisestä johtuen. Osakkaat voivat hyväksyä perinnönjaon allekirjoittamalla perinnönjakokirjaan otetun hyväksymisklausuulin, jossa he sitoutuvat olemaan moittimatta tehtyä perinnönjakoa. Hyväksyminen voi tapahtua myös konkludenttisesti, jolla tarkoitetaan sitä, että osakkaiden käyttäytymisestä voidaan päätellä heidän hyväksyneen perinnönjaon.

Jos tuomioistuin hyväksyy moitekanteen, se voi kumota tehdyn perinnönjaon joko kokonaan tai osittain, taikka se voi itse oikaista vähäpätöisen virheen. Riitojen vieminen tuomioistuimeen voi kuitenkin olla aikaa vievää ja johtaa korkeisiin kustannuksiin, minkä vuoksi perinnönjaon toimittamiseksi tuleekin noudattaa asian vaatimaa huolellisuutta. Epäselvissä ja hankalissa tapauksissa voi olla kannattavaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa