Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako puolison ja lasten kesken

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjättäjän rintaperillisillä, eli hänen lapsillaan, on lähinnä oikeus perintöön hänen jälkeensä. Leskelle on kuitenkin annettu oikeus pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan, ellei rintaperillisten tai testamentin saajan tekemästä jakovaatimuksesta muuta johdu. Jäämistö on siis ensiksi kuolleen puolison jälkeen lesken hallinnassa, ellei perinnönjakoa vaadita tehtäväksi. Ensiksi kuolleen puolison jälkeen voidaan suorittaa omaisuuden jäämistöositus tai -erottelu, jolloin selvitetään, mikä omaisuus kuuluu eloonjääneelle puolisolle ja mikä perittävälle. Perinnönjako kohdistuu vain perittävältä jääneeseen omaisuuteen.

Jos joku lapsista vaatii perinnönjakoa, eloonjääneen puolison hallintaoikeus kohdistuu puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon sekä tavanomaiseen asuntoirtaimistoon. Hallintaoikeus asuntoon voi kuitenkin väistyä, mikäli lesken omaan varallisuuteen tai jäämistöön kuuluu muutoin vastaavanlainen asunto. Asuntoirtaimisto on kuitenkin jätettävä lesken hallintaan. Hallintaoikeuden rasittama asunto voidaan sinänsä myös ottaa perinnönjaon kohteeksi, jolloin se sisällytetään jonkun tai joidenkin lasten perintöosuuteen. Leskellä on kuitenkin tästä huolimatta oikeus pitää asuntoa hallinnassaan. Mikäli perinnönjako suoritetaan, kukin rintaperillisistä on lähtökohtaisesti oikeutettu saamaan yhtä suuren osuuden perittävältä jääneestä omaisuudesta. Mikäli mahdollista, kaikille rintaperillisille tulisi taata yhtä suuret osuudet kaiken laatuisesta omaisuudesta.

On huomioitava, että lain mukaisista perinnönjakoa koskevista säännöksistä on mahdollista sopia testamentilla toisin. On tavallista, että puolisot tekevät keskenään testamentin, jossa ensiksi kuolleen puolison leskelle myönnetään joko hallinta- tai omistusoikeus omaisuuteen. Rintaperillisinä olevat lapset voivat myös sitoutua olemaan vaatimatta lakiosaansa ensiksi kuolleen puolison jälkeen. Jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, testamenttiin otetaan usein määräys siitä, että lesken kuoltua omaisuus on jaettava ”lain säännösten mukaisesti” rintaperillisten kesken. Testamentin sisällöstä riippuen sillä voidaan turvata tehokkaasti sekä jälkeenjäävän puolison että lasten oikeudet ja taloudellinen tilanne ensiksi kuolleen puolison jälkeen. Testamentilla voidaan saavuttaa myös huomattaviakin veroetuja kaikille osapuolille, minkä vuoksi erilaiset hallintotestamentit ovatkin käytännössä suosittuja. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää perinnönjaosta ja testamentin tarjoamista mahdollisuuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa