Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako perunkirjoitusten jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun perunkirjoitus on toimitettu, voidaan perinnönjakoon ryhtyä. Jos perunkirjoitus on toimitettu asiallisesti perillisillä ei ole enää riskiä siitä, että kuolinpesää kohtaan voitaisiin esittää uusia vaateita, jotka voisivat vaikuttaa perillisten perintöosuuksien määrään. Yksikin kuolinpesän osakas voi kuitenkin estää väitteellään perinnönjaon, jos kaikkia pesään kohdistuvia velkoja ei ole maksettu, tai velkojen kattamiseksi tarkoitettuja varoja ei ole asetettu erityiseen hoitoon. Varojen erityinen hoito tarkoittaa niiden erottamista kuolinpesän muusta varallisuudesta.

Jos perintöomaisuudesta on määrätty erityisjälkisäännöksellä, myös tämä omaisuus on tarpeen tullen erotettava pesän varallisuudesta tai suoritettava jakamattomasta pesästä, jos pesän osakas tätä vaatii. Jos kuolinpesän selvitys on kesken, perinnönjako ei myöskään ole mahdollista, ennen kuin pesän hallinnosta vastaava henkilö on todennut pesän selvittämisen päättyneeksi.

Perinnönjako on suotavaa tehdä jakamalla omaisuus kokonaisuudessaan. Osittainen perinnönjako on kuitenkin myös mahdollista. Jos osakkaat ovat yhdessä esimerkiksi sopineet jonkun tietyn omaisuuden luovuttamisesta jollekin henkilölle, tämän omaisuuden luovutus katsotaan pesän osittaiseksi jakamiseksi. Luovutuksien tulee kuitenkin tapahtua kaikkien pesän osakkaiden suostumuksella.

Varsinaisessa jäämistöosituksessa, eli perinnönjaossa, tehdään vainajan omaisuuden jakaminen siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Kuolinpesän osakkaat voivat sopia omaisuuden jakamisesta vapaasti keskenään. Jos jaosta ei päästä sopuun, kuolinpesälle voidaan hakea pesänjakajaa, joka viime kädessä päättää kaikkia osakkaita sitovasti omaisuuden jaosta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa