Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako perunkirjoituksen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun vainaja kuolee, on ennen konkreettisia perinnönjakotoimia toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitus on lain mukaan suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinhetkestä. Tietyissä erityistapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää. Perinnönjako voidaan suorittaa vasta perunkirjoituksen jälkeen, kun kaikki kuolinpesän tiedossa olevat velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon.

Perunkirjoitustoimituksesta on laadittava perukirja, johon on merkittävä muun muassa kuolinpesän osakkaat sekä vainajan kuolinhetken varat ja velat. Perunkirjoituksen pääasiallinen tarkoitus on sen selvittäminen, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita, sekä vainajan varallisuuden kartoittaminen. Näin ollen perunkirjoituksella ja perukirjalla on informatiivinen luonne tulevaa perinnönjakoa varten.

Kun perunkirjoitus on toimitettu määräajassa, vainajan velat maksettu ja mahdollinen ositus toimitettu, voidaan perintö jakaa pesän osakkaille. Jos vainaja on tehnyt erityistestamentin esimerkiksi tietystä esineestä, on lisäksi testamentti täytettävä ennen perinnönjaon aloittamista.

Perinnönjako käynnistyy kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta. Kuka tahansa osakkaan asemassa olevista henkilöistä voi vaatia perinnön jakamista, ja jo yhden pesän osakkaan jakovaade riittää siihen, että perinnönjakotoimet aloitetaan.

Perinnönjako voidaan toimittaa joko pesän osakkaiden sopimusjakona tai pesänjakajan toimesta toimitusjakona. Perinnönjaosta on aina laadittava perinnönjakokirja, sillä konkreettinen omaisuuden jako suoritetaan jakokirjan perusteella. Kun perinnön jakamisesta on sovittu ja jakokirja on laadittu, joko pesän osakkaiden tai tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimesta, voidaan jakokirjan ilmoittamat jako-osuudet luovuttaa pesän osakkaille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa