Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako osuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoon ryhtyminen edellyttää sitä, että kuolinpesä on saatettu asianmukaisesti jakokuntoon. Perinnönjaossa perillisille jaetaan heidän jako-osuuksiensa mukaisesti omaisuutta jäämistöstä. Jotta saataisiin selville se, mitä omaisuutta ja kuinka paljon kunkin perillisen osalle on tuleva, on selvitettävä heille kuuluva laskennallinen ja arvomääräinen jako-osuus. Perinnönjako voidaan toteuttaa joko kuolinpesän osakkaiden kesken sopimusjakona, tai se voidaan antaa pesänjakajan toimitettavaksi toimitusjakona.

Osuudet perintöön määräytyvät sen perusteella, kuinka monta perillistä perittävällä on, ja missä sukulaisuussuhteessa he ovat perittävään. Lain mukaan perintöön ovat lähinnä oikeutettuja perittävän rintaperilliset, eli hänen lapsensa, joiden kesken perintö jaetaan pääluvun mukaan yhtä suuriin osuuksiin. Jos perittävällä on esimerkiksi kolme lasta, kunkin osuus perintöön on 1/3. Jos perittävä on määrännyt omaisuutensa testamentilla jollekin toiselle, perillisellä on kuitenkin oikeus lakiosaan, joka on puolet hänen perintöosuutensa arvosta. Kolmen rintaperillisen tilanteessa kunkin perintöosuus olisi siten 1/6 jäämistöomaisuudesta. Jos rintaperillinen ei ole elossa tai hänen perintöoikeutensa on poistettu, hänen osuutensa menee hänen omille rintaperillisilleen.

Jos perittävällä ei ole rintaperillisiä, hänet perii hänen leskensä, mikäli hän oli kuollessaan naimisissa. Naimattoman ja lapsettoman perittävän perivät hänen vanhempansa puoliksi. Kuolleen vanhemman perintöosuus menee tämän rintaperillisille, eli perittävän sisaruksille. Jos vanhempia tai sisaruksia ei ole elossa, perintö menee perittävän isovanhemmille tai näiden rintaperillisille. Perittävän sedät ja tädit voivat saada osuuden perinnöstä, mutta perittävän serkuilla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta. Perintöosuudet jaetaan siihen oikeutetun sukuhaaran kesken pääluvun mukaan.

Jako-osuuksien määrittäminen riippuu siitä, kuinka paljon omaisuutta kuolinpesään kuuluu sekä siitä, kuinka monta ja ketkä ovat joko lakimääräisen perillisaseman tai testamentin perusteella oikeutettuja perintöön. Jos perinnönjako toimitetaan sopimusjakona, osakkaat saavat lähtökohtaisesti päättää itse, mitä omaisuutta kullekin jäämistöstä annetaan. Tällöinkin perinnönjaon määrämuotoa on noudatettava, eikä kenenkään kuolinpesän osakkaan oikeutta perintöön saa loukata. Mikäli perinnönjako toimitetaan toimitusjakona, pesänjakajan on mahdollisuuksien mukaan annettava kaikille osuus kaikenlaatuisesta omaisuudesta, mikäli se on omaisuuden laatu huomioiden mahdollista. Omaisuutta saatetaan joutua myös myymään osakkaan perintöoikeuden toteuttamiseksi, eikä toisaalta mikään estä sitä, että osakkaat myyvät sopimusjaossa pesään kuuluvan omaisuuden ja jakavat siitä saadut varat keskenään.

Lakimääräisestä perimysjärjestyksestä voidaan poiketa perittävän tekemän testamentin vuoksi. Ainoastaan rintaperillisillä on oikeus saada lakiosa perinnöstä huolimatta siitä, mitä testamentilla on määrätty. Muiden perillisten osuudet voidaan sivuuttaa testamentilla. Erityistilanteissa lakiosaoikeus on voitu sulkea pois tekemällä rintaperillinen perinnöttömäksi. Lakimiehiltämme voi halutessaan kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa