Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako osuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa jaettavat perintöosuudet ovat riippuvaisia siitä, missä suhteessa osuuden saaja on ollut perinnönjättäjään. Lain mukaan perintöön ovat lähinnä oikeutettuja perinnönjättäjän rintaperilliset. Heillä on oikeus saada perinnönjaossa vähintään lakiosansa mukainen osuus perinnöstä myös niissä tilanteissa, joissa perittävä on määrännyt omaisuudestaan testamentilla jonkun toisen tahon hyväksi. Muilla kuin rintaperillisillä ei vastaavaa oikeutta ole. Jos perittävällä ei ole rintaperillisiä, hänen leskensä on lähinnä oikeutettu perintöön. Perintöosuuksien laskeminen edellyttää ensinnäkin perinnönjättäjän omaisuuden laajuuden määrittämistä sekä sen selvittämistä, ketkä ovat hänen jälkeensä oikeutettuja perintöön.

Lain mukaan perintö on jaettava siihen oikeutettujen kesken yhtä suurin osuuksin. Heidän tulee mahdollisuuksien mukaan saada osalleen samanlaatuista omaisuutta, mikäli se on omaisuuden laatu huomioon ottaen mahdollista. Heidän osuuksiensa tulee olla myös tasaisesti rasitusten alaisia tai niistä vapaita. Osuuksia laskettaessa voidaan joutua ottamaan huomioon perittävän eläessään tekemät oikeustoimet. Mikäli perittävä on antanut jollekin perilliselle esimerkiksi ennakkoperintöä tai suosiolahjaksi katsottavan lahjan, perillisen katsotaan saaneen jo osan perintöosuudestaan.

Tilanteissa, joissa perintöä jaetaan lapsettomana kuolleen pariskunnan jälkeen, molempien puolisoiden perilliset ovat oikeutettuja saamaan osuudelleen sellaista omaisuutta, joka kuului heidän suvulleen. Tällaisia pesäosuuksia voidaan joutua täydentämään toisen puolen osuudesta, mikäli omaisuus on vähentynyt aiheettomasti. On myös mahdollista, että perinnönjaossa ei jouduta määrittämään osuuksia lainkaan, vaan perintö menee kokonaisuudessaan leskelle. Tällainen tilanne voi olla kyseessä, jos ensiksi kuolleella puolisolla ei ole rintaperillisiä eikä toissijaisia perillisiä, tai jos hän on tehnyt lesken hyväksi rajoittamattoman omistusoikeustestamentin.

Kuolinpesän osakkaiden perintöosuudet määräytyvät siis joko laillisen perimysjärjestyksen tai tehdyn testamentin perusteella. Perintöosuudet ovat lähtökohtaisesti saman kokoisia ja jokaisella on oikeus saada osuus kaiken laatuisesta omaisuudesta. Jos perintöön oikeutettu on kuollut ennen perittävää, hänen perillisensä saavat osalleen tälle tulevan perintöosuuden yhtä suurin osuuksin. Etenkin tilanteissa, joissa joku kuolinpesän osakkaista on vajaavaltainen, on huomioitava asianmukaisesti se, että kaikkien oikeudet ja edut tulevat täytetyksi täysimääräisesti. Lakimiehiltämme voi halutessaan kysyä lisää tietoja perintöasioita koskien.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa