Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako osituksen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta säädetään perintökaaressa. Perinnönjaolla tarkoitetaan vainajan kuoleman jälkeen hänen omaisuutensa jakamista perillisten kesken. Vainajalla voi kuollessaan olla ollut myös puoliso. Tällöin ennen kuolinpesän jakamista osakkaiden kesken, tulee puolisoiden välillä tehdä ositus. Ositustoimituksessa vainajan ja hänen puolisonsa omaisuus lasketaan ja jaetaan heidän kesken. Vasta kun lesken osuus on laskettu ja mahdollinen tasinko maksettu, voidaan vapaasti jakaa perintö muiden perillisten kesken. Pääsääntönä pidetään sitä, että omaisuuden osituksessa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan. Eloonjäänyt puoliso saa omaisuudesta puolet ja perilliset yhteensä toisen puolen. Omaisuus jaetaan tällä tavoin tasan kuitenkin vain silloin, jos eloonjääneellä puolisolla on vähemmän omaisuutta kuin kuolleella puolisolla. Jos sen sijaan eloonjääneellä puolisolla on enemmän omaisuutta kuin kuolleella puolisolla, eloonjääneellä puolisolla on aina oikeus pitää kaikki oma omaisuutensa itsellään.

Kun vainajan ja lesken omaisuuteen on toimitettu ositus tai omaisuuden erottelu, voidaan jatkaa normaalia perinnönjakoa. Tällöin perinnönjako toteutetaan vainajalle jääneestä omaisuusosuudesta. Tällöin aivan normaalisti tulee toimittaa perunkirjoitus ja tehdä perukirja. Perukirjassa luetteloidaan vainajan omaisuus, varat ja velat sekä kuolinpesän osakkaat. Vasta perunkirjoituksen jälkeen voidaan toimittaa perinnönjako. Sitä ei ole pakko toimittaa heti, vaan osakkaat voivat päättää myös pitää pesää jakamattomana. Kukin osakkaista voi myös vaatia pesänjakoa. Tällöin pesänomaisuus tulee jakaa joko kokonaan tai osittain. Jaossa jokainen pesänosakas saa oman perimysjärjestyksensä mukaisen suhteellisen osan perinnöstä. Jaosta tulee vielä tehdä jakokirja, jossa on eriteltynä kuka sai mitäkin omaisuutta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa