Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako omaisuuden myynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoon voidaan ryhtyä kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatu asianmukaisesti selvitettyä. Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden itse tekemänä sopimusjakona, taikka pesänjakajan tekemänä toimitusjakona. Pesänjakaja toimittaa perinnönjaon, jos joku kuolinpesän osakkaista sitä vaatii, tai jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu. Omaisuuden myyntiä koskevat säännökset ovat riippuvaisia jaon toteuttamistavoista.

Jos perinnönjaon toimittavat osakkaat itse, he saavat menetellä sen suhteen haluamallaan tavalla, kunhan perinnönjaon muotosäännöksiä noudatetaan, eikä kenenkään osakkaan oikeuksia loukata. He voivat esimerkiksi halutessaan myydä kaiken kuolinpesään kuuluvan omaisuuden tai osan siitä ja jakaa myynnistä saadut varat keskenään. Osakkaiden yhdessä tekemä myyntipäätös sitoo myös pesänjakajaa. Jos perinnönjako on annettu pesänjakajan hoidettavaksi, hän voi hakea tuomioistuimelta omaisuuden myyntilupaa, mikäli perinnönjakoa ei muutoin saada toimitettua. Myyntiluvan hakeminen on edellytys kuolinpesään kuuluvan omaisuuden myynnille, mikäli pesänjakaja ei saa kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumusta omaisuuden myyntiin. Jos osakkaat päättävät myydä itse kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta, he voivat asettaa myynnille ehtoja, joiden täyttyessä omaisuus voidaan myydä, esimerkiksi vähimmäishinnan. Tämä ehto sitoo pesänjakajaa ja muita osakkaita.

On myös mahdollista, että perittävä on ottanut testamenttiinsa määräyksen siitä, että jokin omaisuuserä on myytävä. Tämä määräys sitoo pesänjakajaa, kunhan testamentti on lainvoimainen, eivätkä kuolinpesän osakkaat yksimielisesti päätä toisin. Pesänjakajalla on aloitevalta myyntiluvan pyytämiseen tuomioistuimelta. Hänen on osoitettava lupaa hakiessaan, että perinnönjakoa ei muutoin saada toimitetuksi. Jos lupa myönnetään, pesänjakajalla on oikeus myydä joko kuolinpesään kuuluva omaisuus kokonaisuudessaan tai vain osa siitä. Lupa voidaan myöntää esimerkiksi silloin, jos kuolinpesään kuuluu vaikeasti jaettavaa omaisuutta, jonka jakaminen muutoin ei olisi tarkoituksenmukaista.

Asiantuntevan lakimiehen käyttäminen apuna perinnönjaossa voi olla tarpeen juuri tilanteissa, joissa omaisuus on vaikeasti realisoitavissa, tai jos kuolinpesän osakkaat ovat kovin riitaisia keskenään. Tarvittaessa lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perintöoikeudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa