Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako omaisuuden arvostus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa on keskeistä ensisijaisesti reaalisen jäämistön arvostamisesta nettoarvoonsa. Mikäli perinnönjako annetaan pesänjakajan toimitettavaksi, yksi hänen keskeisistä tehtävistään on kuolinpesään kuuluvan omaisuuden arvostaminen. Lähtökohtaisesti pesänjakajan toimittamassa perinnönjaossa omaisuus on arvostettava sen jakohetken mukaiseen arvoon, ellei perittävä ole antanut testamentissaan ohjeita omaisuuden arvostamiseen. Perinnönjakoa ja perintöverotusta koskevat arvostussäännöt eivät kuitenkaan muodosta täysin yhtenäistä järjestelmää.

Omaisuus arvostetaan lähtökohtaisesti sen jakohetken mukaiseen arvoon. Tästä seuraa, ettei omaisuuden tulevaa arvonkehitystä voida ottaa huomioon. Arvonnousu tai -lasku jäävät tällöin sen henkilön huolehdittavaksi, joka kyseistä omaisuutta perinnönjaossa sai. Myös muutkaan tulevaisuudessa mahdollisesti maksettaviksi tulevat kustannukset eivät vaikuta omaisuuden arvostamiseen. Esimerkiksi kuolinpesään kuuluvaa kiinteistöä saatetaan joutua lohkomaan, mutta siitä johtuvia kustannuksia ei arvostamisessa huomioida.

Perinnönjaossa huomioitavaan omaisuuteen saattaa kuulua myös omaisuuseriä, jotka eivät enää ole perinnönjättäjän hallussa, esimerkiksi ennakkoperintönä tai suosiolahjana annettua omaisuutta. Tällaiset laskennalliset lisäykset otetaan kuitenkin huomioon kuolinpesän suuruutta ja perintöosuuksia määriteltäessä, ja ne arvostetaan pääsääntöisesti vastaanottohetkensä mukaiseen arvoon. Omaisuuden käypänä arvona pidetään siitä todennäköisesti saatavaa kauppahintaa, mikäli omaisuus tullaan myymään vapaaehtoisella kaupalla. Arvostamiseen voi tällöin vaikuttaa esimerkiksi kiinteistön kaupassa paikkakuntakohtaiset erot. Käyvästä arvosta on mahdollista pyytää asiantuntijalausunto, mikäli kuolinpesän osakkaat ovat siitä erimielisiä. Lausunnolla ei kuitenkaan ole täysin sitovaa vaikutusta. Omaisuuden arvostamisessa ei voida ehdottoman sitovalla tavalla ottaa huomioon omaisuudesta tehdyn ostotarjouksen määrää. Rahavarat arvioidaan jakohetken mukaisesti. Asunto-osakkeet arvostetaan lähtökohtaisesti kauppahintatilastojen näyttämään arvoon, ja pörssiosakkeet arvostetaan jakohetken myyntikurssin mukaiseen arvoonsa.

Jos jaettavaan kuolinpesään kuuluu vaikeasti jaettavaa ja arvostettavaa omaisuutta, asiantuntija-avun käyttäminen voi usein olla osakkaiden edun kannalta kannattavin ratkaisu. Omaisuuden jälleenhankinta-arvon selvittäminen voi tiettyjen omaisuuserien, erityisesti irtainten esineiden, ollessa kyseessä sujua helpohkosti, mutta usein esimerkiksi kiinteistöjen tai arvopapereiden arvostaminen voi tuottaa ongelmia. Arvostamisella on merkitystä myös perintöverotuksen kannalta. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja omaisuuden arvostamiseen liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa