Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voi muuttua perillisten välisten erimielisyyksien johdosta oikeudessa käytäväksi riita-asiaksi, joka tulee vireille käräjäoikeuteen kantajan lähettämällä haastehakemuksella. Ennen käräjäoikeuden prosessia perintö pyritään jakamaan tuomioistuimen määräämän pesänjakajan avulla. Perintöriidat saattavat aiheutua esimerkiksi tietyn omaisuuden tunnearvosta, testamentin epäselvyyksistä tai yhden perillisen passiivisuudesta.

Ratkaisuna perinnönjakoriitoihin ennen tuomioistuinkäsittelyä on yleensä pesänjakaja. Pesänjakajaa voi hakea tuomioistuimesta yksikin pesän osakas. Lähtökohtaisesti sovinnollinen ratkaisu on parempi kuin iso perintöriita, sillä nopea ratkaisu vähentää kustannuksia ja helpottaa perinnönjaon toteuttamista. Siksi pesänjakaja pyrkii saamaan osakkaat sopimaan perinnönjaosta. Sopuratkaisu voi käytännössä olla sisällöltään ihan minkälainen tahansa ratkaisu. 

Käräjäoikeuden päätöksestä pesänjakaja voi toteuttaa perinnönjaon, jos kuolinpesän osakkaiden välille ei synny yksimielisyyttä. Pesänjakajan päätöksestä osakas voi moittia puolen vuoden sisällä. Moitinnan seurauksena osakkaat ovat ensin mukana käräjäoikeuden prosessissa ja mahdollisen valituksen jälkeen hovioikeuden ja korkeimman oikeuden prosessissa. 

Kantajan on laadittava haastehakemus, jossa kantaja erittelee vaatimuksensa ja niiden perustelut. Kantajan on ilmoitettava myös kirjalliset todisteet sekä mahdollinen henkilötodistelu. Haastehakemuksessa on lisäksi ilmoitettava asianosaisten, tuomioistuimen ja todistajien tunnistetiedot.

Testamentti on käytännössä aina riitautettavissa esimerkiksi vetoamalla muoto- tai tahtovirheeseen. Muotovirhe tarkoittaa testamentin poikkeamista lain määrämuodosta: testamentin on lain mukaan oltava kirjallinen, kahden todistajan todistama sekä allekirjoitettu. Tahtovirhe tarkoittaa sitä, että testamentintekijällä ei ole kelpoisuutta tehdä testamenttia. Esimerkiksi dementia voi olla moitittava syy.

Pesänselvittäjällä on oikeus kohtuulliseen palkkioon sekä kulukorvauksiin. Pitkä oikeusprosessi lisää perinnönjaosta aiheutuvia kustannuksia, sillä pidempi prosessi aiheuttaa enemmän lisätyötä. Perinnönjaon sopiminen osakkaiden välillä onkin siksi usein parempi ratkaisu kunkin osakkaan näkökulmasta kuin perinnönjako oikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa