Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako muuttuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoa voidaan joutua muuttamaan jälkikäteen esimerkiksi täydennyksen tai oikaisun keinoin. Myös silloin, jos perinnönjakoa koskien on nostettu moitekanne perinnönjakoa rasittavan virheen vuoksi, tuomioistuin voi määrätä kanteen menestyessä, että perinnönjakoa on oikaistava joko kokonaan tai osittain. Vähäisten virheiden kohdalla tuomioistuin voi myös itse oikaista perinnönjakoa.

Perinnönjaon täydennys voi tulla kyseeseen tilanteessa, jossa jäämistöön kuuluvia varoja on jäänyt perinnönjaon ulkopuolelle joko epähuomiossa, tai sen vuoksi että niiden kuuluminen kuolinpesään on ollut riidanalainen perinnönjakoa toimitettaessa. Tällöin toimitettavassa uudessa perinnönjaossa on otettava huomioon ensiksi toteutetun perinnönjaon tulos. Aikaisempi perinnönjako ei purkaudu, vaan perinnönjako muuttuu sen täydentämisen vuoksi. Täydennysjakoon pätevät samat muoto- ja menettelysäännökset kuin tavalliseen perinnönjakoonkin.

Perinnönjaon moitekanne on nostettava useimmissa tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta. Perinnönjakoa voi moittia joko muoto- tai materiaalisen eli sisällöllisen virheen perusteella. Perinnönjako voi tällöin muuttua, jos tuomioistuin päättää oikaista sitä joltain osin tai kokonaisuudessaan. Virheellinen perinnönjako voi pätevöityä sen vuoksi, että määräaika kanteen nostamiselle kuluu umpeen, tai jos osakkaat hyväksyvät toimitetun perinnönjaon virheestä huolimatta.

Perinnönjakoa voidaan joutua oikaisemaan myös silloin, jos jonkun perillisen tai testamentin saajan oikeus jäämistöön kuuluvaan omaisuuteen on sivuutettu perinnönjaossa. Näin voi tapahtua esimerkiksi sen vuoksi, että perinnönjaon jälkeen löytyy aiemmin tuntematon testamentti, taikka ilmaantuu uusi perillinen, jolla olisi oikeus perintöosaan. Tällainen henkilö voi vaatia perinnönjaon oikaisua, jos hänen oikeutensa perintöön ei ole vanhentunut. Perinnönjaon oikaisusta johtuen henkilö, joka on saanut omaisuutta jäämistöstä, voi olla velvollinen palauttamaan kuolinpesälle saamaansa omaisuutta tai sen arvon. Oikaisun vuoksi on toimitettava uusi perinnönjako.

Jälkikäteen tehtävät muutokset perinnönjakoon voivat olla monimutkaisia. On mahdollista, että oikaisun vuoksi tehtävässä uudessa perinnönjaossa jokin jäämistöstä omaisuutta saanut henkilö jää tässä uudessa jaossa ilman kokonaan ilman perintöä. Perinnönjakoa toimitettaessa on siten syytä kiinnittää asianmukaisesti huomiota muotosäännöksiin ja perittävän eläessään tekemiin oikeustoimiin, jotta perinnönjakoa ei jouduttaisi muuttamaan jälkikäteen. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa