Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako lesken ja lasten kesken

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan perinnönjättäjän rintaperillisillä on hänen jälkeensä lähinnä oikeus perintöön. Rintaperillisiä ovat hänen biologiset, sekä useimmissa tapauksissa myös adoptoidut lapsensa. Jos perinnönjättäjä ei ole määrännyt omaisuudestaan lainkaan testamentilla, perintö menee lähtökohtaisesti rintaperillisille yhtä suurin osuuksin. Leskellä on kuitenkin oikeus pitää perittävältä jäänyt jäämistö jakamattomana hallinnassaan, ellei rintaperillisten tekemästä jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Tämän lesken oikeuden estämättä perintö voidaan jakaa osittain tai kokonaan.

Ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen voidaan suorittaa omaisuuden ositus tai erottelu, puolisoiden tekemästä avioehtosopimuksesta riippuen. Tällöin saadaan selville se, mitä omaisuutta perinnönjättäjälle kuului ja mikä omaisuus tällöin tulee jaettavaksi perinnönjaossa. Jos joku rintaperillisistä vaatii perinnönjakoa, lesken hallintaoikeus jäämistöön supistuu oikeudeksi pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto ja tavanomainen asuntoirtaimisto jakamattomana hallinnassaan. Jos tehdyssä omaisuuden osituksessa tai erottelussa tulee ilmi, että lesken omaan omaisuuteen kuuluu kodiksi soveltuva asunto, tai jos sellainen kuuluu jäämistöön muutoin, lesken oikeus asuntoon voidaan turvata tämän toisen asunnon turvin. Jos perinnönjako suoritetaan, jokaisella rintaperillisellä on lähtökohtaisesti oikeus saada osalleen osuus kaiken laatuisesta omaisuudesta, mikäli se on mahdollista omaisuuden laadusta johtuen. Rintaperillisten perintöosuudet oletetaan yhtä suuriksi, ellei tähän ole tehtävä poikkeuksia esimerkiksi annetun ennakkoperinnön vuoksi.

Tilanteesta, jossa leski saa hallita asuntoa ja asuinirtaimistoa muun perinnön mennessä rintaperillisille yhtä suurin osuuksin, voidaan kuitenkin poiketa perinnönjättäjän tekemän testamentin vuoksi. Esimerkiksi erilaiset keskinäiset testamentit puolisoiden välillä ovat tavallisia, ja testamentin sisällöstä riippuen rintaperillisten ja lesken oikeudet perintöön voivat muodostua toisenlaisiksi. Testamentilla voidaan esimerkiksi myöntää leskelle hallinta- tai omistusoikeus omaisuuteen, jolloin rintaperillisten oikeudet voidaan toteuttaa täysimääräisesti vasta lesken kuoleman jälkeen. Rintaperilliset voivat myös sitoutua olemaan vaatimatta lakiosaansa tai perinnönjakoa lesken elinaikana. Perinnönjaon toteuttamisessa tulee olla tarkkana ja kiinnittää riittävästi huomiota tapauksessa tehtyihin ratkaisuihin. Lakimiehiltämme voi pyytää lisätietoja perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa