Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako lesken eläessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta säädetään perintökaaressa. Tästä laista löytyy pääsääntö, jonka mukaan lapset eli rintaperilliset perivät kuolleen puolison omaisuuden. Leski perii puolisonsa vasta tilanteessa, jossa rintaperillisiä tai muita testamentteja ei ole. Yleensä aina ennen perinnönjakoa toimitetaan lesken ja kuolleen puolison välillä omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu. Kuolinpesä voidaan kuitenkin jättää lesken eläessä jakamattakin tai jakaa vain osittain.

Vaikka leski ei perikään vainajaa, on hänellä oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana hallussaan. Tämä tarkoittaa sitä, että leskellä on hallintaoikeus vainajan omaisuuteen. Tällainen hallintaoikeus koskee kuitenkin vain aviopuolisoa, ei avopuolisoa. Pesän osakkailla ja yleistestamentin saajilla on kuitenkin oikeus vaatia kuolinpesän jakamista lesken eläessäkin. Tällöin pesä tulee jakaa, mutta leskellä on oikeus jäädä asumaan puolisoidensa yhteiseen kotiin, jos lesken omasta omaisuudesta ei löydy asunnoksi sopivaa varallisuutta. Lisäksi leskellä on myös oikeus pitää tavanomainen koti-irtaimisto hallussaan.

Lesken asema katsotaan vahvaksi myös testamentin saajia kohtaan, mutta ei kuitenkaan pesän velkojia kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka asunto olisi testamentilla testamentattu jollekin toiselle, on leskellä silti oikeus jäädä asumaan puolisonsa kanssa yhteisenä käyttämään kotiin. Näitä asuntoja ja koti-irtaimistoa ei siis katsota lesken omaksi omaisuudeksi, vaan hän saa niihin käyttöoikeuden.

Leskellä on myös aina oikeus vaatia ositusta tai oman omaisuutensa erottelua (avioehto-tilanteet), jolloin leskeä ei katsota perillisasemassa olevaksi eli kuolinpesän osakkaaksi. Tällaisen vaatimuksen esitettyä hänellä on mahdollisuus irtaantua kuolinpesästä jo ennen perinnönjakoa. Kun leski on irtaantunut kuolinpesästä, toteutetaan perinnönjako perinteisten jakamissääntöjen nojalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa