Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako lapsille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos perittävä ei ole jättänyt jälkeensä testamenttia, perintö jaetaan perimyskaaren mukaisesti ensisijaisesti perittävän lapsille. Perinnön sisältävää kuolinpesää ei kuitenkaan jaeta, jos kukaan sen osakkaista ei sitä vaadi. Kuolinpesä voidaan siis jättää jakamattomana lesken halittavaksi. Perinnönjako voidaan suorittaa tietenkin vasta, kun perunkirjoitus on suoritettu. Perunkirjoituksen jälkeen perintö on valmiina jaettavaksi lasten kesken. Lapset voivat toteuttaa perinnönjaon sopimusjakona, jos perinnönjakamisesta ei synny riitaa. Lasten on kuitenkin allekirjoitettava kirjallinen jakokirja, jotta perinnönjako on virallinen. Pesän osakkaat eli lapset voivat vaatia myös pesänjakajan määräämistä, joka ratkaisee riitatilanteet ja jakaa pesän siten, että jokainen saa yhtä suuren osan omaisuudesta.

Vanhemmat voivat tietenkin eläessään jättää lapsilleen omaisuutta ennakkoperintönä. Saatu ennakkoperintö otetaan huomioon, kun perittävää jako-osaa lasketaan.

Perintö menee aina lapsille, jos testamenttia ei ole tehty. Perintö jaetaan tällöin tasaisesti lapsille. Ainoastaan mahdollinen ositus voi vähentää lapsille tulevaa perintöä. Ositus suoritetaan, jos perittävä on ollut naimisissa ja hänellä ei ole ollut osituksen estävää avioehtoa. Jos perittävän lapsi on kuollut, menee tämän lapsen perintöosuus ensisijaisesti hänen lapsilleen. Perillinen ei saa siis kuolleen sisaruksensa perintöosuutta, jos kuolleella on lapsia.

Vaikka koko omaisuus periytyisikin lapsille, voi lesken hallintaoikeus estää omaisuuden hallinnan saannin. Leski saa nimittäin jäädä asumaan kotiin, jossa puolisot ovat yhdessä asuneet, vaikka puolisoilla olisi ollut avioehto. Lapset eivät tällöin pääse myymään tai hallitsemaan perimäänsä kiinteistöä. He joutuvat kuitenkin maksamaan silti perintöveron heti kiinteistön perittyään. Lesken hallintaoikeus kuitenkin pienentää lasten maksettavaksi tulevaa perintöveroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa