Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako kun toinen vanhemmista kuolee

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos vanhemmat olivat aviopuolisoita, tulee perinnönjaossa ottaa huomioon leskelle lailla varmistettu suoja. Aviopuolison kuollessa leski saa koko vainajan jäämistön jakamattomana hallintaansa, mikäli perillisten jakovaatimuksista ei muuta johdu. Puhutaan lesken enimmäissuojasta. Useissa tapauksissa vainajan perilliset pitävät kohtuullisena lesken oikeutta hallita jäämistöä kokonaisuudessaan, onhan hän todennäköisimmin se henkilö, joka oli vainajalle kaikkein läheisin, ja kaikkein eniten perillä kuolinpesään kuuluvan omaisuuden asioista.

Aina näin laajaa lesken suojaa ei kuitenkaan voida pitää kohtuullisena. Monenkirjavista arkielämän syistä johtuen perilliset voivat katsoa omaisuuden jakamisen tarpeelliseksi. Näissä tapauksissa lesken enimmäissuoja kaventuu lesken vähimmäissuojaksi. Leskelle turvataan perillisten jakovaatimuksista huolimatta oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käyttämään asuntoon. Oikeuteen kuuluu myös tavanomaisen koti-irtaimiston hallussapito ja käyttö. Tämä lesken oikeus on niin vahva, että sitä ei voi rintaperillisen oikeus lakiosaankaan sivuuttaa. Ainoana poikkeuksena tähän oikeuteen on tilanne, jossa lesken varallisuuteen kuuluu kodiksi sopiva asunto. Näissä tapauksissa on mahdollista, että leski voidaan velvoittaa muuttamaan pois yhteisenä kotina käytetystä asunnosta perillisten sitä vaatiessa. Lesken vähimmäissuojaa määriteltäessä hyvä on myös muistaa, millaista koti-irtaimisto voidaan pitää tavanomaisena. Tavanomaista koti-irtaimistoa ovat tietysti tavalliset huonekalut ja esimerkiksi keittiövälineet. Tavanomaisena voidaan tuskin kuitenkaan pitää esimerkiksi kalliita taide-esineitä.

Jos puolisoilla oli avio-oikeuden alaista omaisuutta, tulee ennen perinnönjakoa kyseeseen vielä omaisuuden ositukseen liittyvät ongelmat. Perintöasiat voivat olla mutkikkaita. Omien oikeuksien toteutumiseksi voi olla hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntevaa lakiapua tarjoavat Minilexin lakimiehet, jotka tavoitat kätevästi myös Minilexin lakipuhelimesta. Lisätietoa lakiasioista voit löytää myös Minilexin kattavasta artikkelikokoelmasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa