Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako keskinäinen testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa määritellään se, kenellä on oikeus perittävältä jääneeseen omaisuuteen, ja minkä suuruinen osuus perillisten osalle tulee. Oikeus perintöön määräytyy perinnönjaossa joko lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamentista johtuvien määräysten mukaisesti. Keskinäinen testamentti on tavallisesti puolisoiden välillä tehty vastavuoroinen tahdonilmaisu siitä, kuinka omaisuus tulee heidän kuolemansa jälkeen jakaa, ja se tehdään useimmissa tapauksissa tällöin rajoitettuna omistusoikeustestamenttina. Keskinäinen testamentti on kuitenkin mahdollista tehdä keiden tahansa testamentintekokelpoisten henkilöiden välillä.

Keskinäinen testamentti voidaan tehdä joko rajoitettuna tai täytenä omistusoikeustestamenttina tai hallintatestamenttina. Ensin mainituissa tapauksissa testamentin saajalle siirtyy omistusoikeus kaikkeen perinnönjättäjältä tulevaan omaisuuteen joko niin, että saaja saa määrätä omaisuudesta haluamallaan tavalla tai niin, että testamentissa on määrätty, kenelle omaisuus on saajan kuoleman jälkeen menevä, jolloin saajan on otettava myös tämän tulevan saajan oikeudet toiminnassaan huomioon. Hallintaoikeustestamentilla puolestaan siirretään testamentin saajalle hallintaoikeus omaisuuteen omistusoikeuden mennessä kuitenkin jollekin toiselle taholle.

Tehdystä testamentista huolimatta perittävän rintaperillisillä on kuitenkin oikeus saada vähintään lakiosansa, joka on puolet täysimääräisen perintäoikeuden perusteella saatavasta määrästä. Rintaperilliset ovat ainoa perillisryhmä, joiden oikeutta perintöön ei voida testamentilla sivuuttaa. Mikäli perinnönjättäjällä ei ole rintaperillisiä, ja hän on tehnyt puolisonsa kanssa keskinäisen testamentin täysin omistusoikeuksin, perinnönjättäjän toissijaisilla perillisillä ei tule olemaan oikeutta häneltä jäävään omaisuuteen edes lesken kuoleman jälkeen.

Perillisten oikeus perinnönjaossa riippuu keskinäisen testamentin sisällöstä. Jos keskinäinen testamentti on tehty täysin omistusoikeuksin, testamentin saajan oikeutta omaisuuteen rajoittaa vain mahdollisten rintaperillisten oikeus lakiosaan. Rajoitettu omistusoikeustestamentti puolestaan siirtää määrätylle henkilölle tai henkilöille omistusoikeuden omaisuuteen ensisaajan jälkeen testamentissa määrättynä ajankohtana, tavallisesti ensisaajan kuoleman jälkeen. Jos testamentti on tehty hallintaoikeuksin, hallintaoikeus omaisuuteen säilyy testamentin saajalla, mutta omistusoikeus siihen voidaan sinänsä sisällyttää perinnönjakoon. Perillisten omistusoikeutta rasittaa tällöin kuitenkin testamentinsaajan hallintaoikeus.

Keskinäinen testamentti on suosittu etenkin aviopuolisoiden välillä, sillä testamenttimääräyksistä riippuen sillä voidaan turvata sekä lesken, että mahdollisten rintaperillisten oikeudet. Testamentista riippuen sillä voidaan saavuttaa myös kaikkia osapuolia hyödyttäviä veroetuja, mikä selittää etenkin hallintaoikeustestamenttien suosiota. Lisätietoja testamentin laadinnasta ja sen vaikutuksista voi kysyä lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa