Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako juristi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoon voidaan ryhtyä kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta sen jälkeen, kun kuolinpesä on selvitetty asianmukaisella tavalla. Kuolinpesän osakkaat saavat halutessaan toimittaa perinnönjaon itse haluamallaan tavalla, jolloin he päättävät keskenään perinnönjaon toteuttamisen yksityiskohdista. Kuitenkin jos joku kuolinpesän osakkaista sitä vaatii, tai jos jonkun kuolinpesän osakkaan perintöosuus on ulosmitattu, perinnönjako on annettava pesänjakajan toimitettavaksi. Pesänjakajana toimii usein asiantunteva juristi.

Pesänjakajan toimittamaa perinnönjakoa kutsutaan toimitusjaoksi. Pesänjakajan määräystä voi hakea kuka tahansa kuolinpesän osakkaista. Hakemus pesänjakajan määräämiseksi jätetään käräjäoikeudelle. Vaikka pesänjakajat ovat usein juristeja, periaatteessa pesänjakajana voi toimia myös muunkin ammattikunnan edustaja. Pesänjakajan kelpoisuusvaatimuksena on sopivuus tehtävään, ja yleensä pesänjakajaksi nimitetään hakijan ehdottama henkilö. Usein pesänjakajaksi nimetty henkilö määrätään samalla myös pesänselvittäjäksi.

Pesänjakajan tulee määrätä perinnönjaon aika ja paikka, sekä kutsua todistettavasti kaikki kuolinpesän osakkaat perinnönjakotoimitukseen. Pesänjakajan on ilmoitettava toimituksesta ulosottomiehelle, jos jonkun osakkaan perintöosuus on ulosmitattu. Jos kaikki osakkaat saapuvat paikalle, pesänjakajan on koitettava saada heidät sopimaan jaosta. Jos osakkaat sopivat jotakin perinnönjaon sisällöstä, jako tulee toimittaa sen mukaisesti. Jos ajoissa perinnönjakoon kutsuttu osakas ei ole saapunut paikalle, tai jos perinnönjakoa ei muusta syystä ole toimitettava osakkaiden sopimuksen mukaisesti, pesänjakajan on suoritettava perinnönjako siten, että jokaiselle osakkaalle annetaan osa kaiken laatuisesta omaisuudesta. Jos omaisuutta ei sen laadun vuoksi voida jakaa sopivasti osiin tai erotella, se on mahdollisuuksien mukaan laitettava samaan osaan. Jos perinnönjakoa ei muutoin saada toimitettua, oikeus voi määrätä pesänjakajan esityksestä, että tietty omaisuus tai tarvittaessa kuolinpesän koko omaisuus myydään pesänjakajan toimesta. Perinnönjaosta tulee laatia jakokirja, jonka pesänjakaja allekirjoittaa. Hänen on toimitettava viivytyksettä kappaleet jakokirjasta kullekin kuolinpesän osakkaalle. Kuolinpesän osakas voi moittia pesänjakajan toimittamaa perinnönjakoa nostamalla kanteen muita kuolinpesän osakkaita vastaan kuudessa kuukaudessa perinnönjaon toimittamisesta.

Pesänjakajaa haetaan usein perinnönjaon toimittamiseksi silloin, kun kuolinpesän osakkaat ovat keskenään riitaisia, tai jos kuolinpesään kuuluu vaikeasti jaettavaa omaisuutta. Asiantuntevan juristin apuun kannattaa turvautua erityisesti silloin, jos perinnönjaon toimittamisen yksityiskohdista on epäselvyyttä, jotta kaikki tarpeelliset yksityiskohdat tulevat huomioiduiksi. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perinnönjakoon liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa