Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako jakosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan perinnönjaosta on laadittava perinnönjakosopimus, eli perinnönjakokirja. Perinnönjakosopimus on joko kuolinpesän osakkaiden tai pesänjakajan tekemä sopimus siitä, kuinka perintö jaetaan. Jakosopimuksessa täsmennetään konkreettisesti se, kenelle kuolinpesän osakkaalle tulee mikäkin osuus kuolinpesään kuuluvasta omaisuudesta.

Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan hoitaa kuolinpesää ja toimittaa perinnönjaon itse sopimusjakona. Perinnönjaon toimittaminen sopimusjakona edellyttää kuolinpesän osakkaiden yksimielisyyttä, ja he saavat halutessaan päättää itse millä tavoin perinnönjako käytännössä toteutetaan. Perinnönjako voidaan kuitenkin osakkaiden niin vaatiessa tai tietyissä lain edellyttämissä tilanteissa jättää myös pesänjakajan hoidettavaksi toimitusjakona. Tilanteessa, jossa omaisuutta on paljon ja se on hyvin erilaatuista, tai jos kuolinpesän osakkaat ovat keskenään riitaisia, pesänjakajan käyttäminen voi olla hyvä ratkaisu.

Mikäli pesänjakaja toimittaa perinnönjaon, hänen on laadittava jakosopimus, allekirjoitettava se ja toimitettava viivytyksettä kappaleet siitä jokaiselle kuolinpesän osakkaalle. Jos kuolinpesän osakkaat ovat toimittaneet jaon itse, heidän on kaikkien allekirjoitettava laadittu perinnönjakosopimus, ja kahden esteettömän henkilön on lisäksi allekirjoituksillaan todistettava se oikeaksi. Muita muotovaatimuksia laki ei perinnönjakosopimukselle aseta. Myöhemmän todistettavuuden ja omaisuuden rekisteröimiskelpoisuuden vuoksi perinnönjakosopimuksessa tulisi mainita kuitenkin ainakin asianosaisten nimet ja heidän perimisoikeutensa perusta, perintöosien suuruudet, se mitä omaisuutta kukin on osalleen saanut, sekä maininta siitä onko testamentinsaajan aviopuolisolla avio-oikeutta tämän saamaan omaisuuteen ja sen tuottoon. Erityisesti omaisuuslajit, jotka edellyttävät rekisteröintiä, on yksilöitävä perinnönjakokirjassa riittävästi. Mikäli pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, jakosopimuksesta tulisi ilmetä suoraan tai välillisesti ne perusteet, joiden mukaan pesänjakaja on ratkaisuunsa päätynyt.

Riippumatta siitä, millä tavalla perinnönjako on toteutettu, siitä on aina laadittava perinnönjakosopimus, jonka allekirjoittavat joko pesänjakaja, taikka kuolinpesän osakkaat ja kaksi esteetöntä todistajaa. Muotovaatimuksien noudattaminen helpottaa todistelua, mikäli sille on riitaisuuksien vuoksi myöhemmin tarvetta. Perinnönjakosopimuksen laatimisessa kannattaa noudattaa huolellisuutta, etenkin jos kuolinpesään kuuluu rekisteröintiä vaativaa omaisuutta. Epäselvissä tilanteissa lakimieheltä kannattaa kysyä neuvoa perinnönjaon toteuttamiseen liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa