Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja yksi osakas

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, ei varsinaista perinnönjakoa ole mahdollista toimittaa. Perinnönjako tarkoittaa nimensä mukaisesti perittävän jälkeensä jättämän omaisuuden jakamista kuolinpesän osakkaiden kesken eikä yhden osakkaan kuolinpesässä yksinkertaisesti ole jaettavaa. Koko omaisuus siirtyy ainoalle perijälle automaattisesti ilman erillisiä jakotoimenpiteitä. Vainajan omaisuuden siirtyminen perillisen omistukseen edellyttää ainoastaan, että oikeus periä vainaja näytetään toteen joko sukuselvityksellä taikka perukirjalla. Perinnön siirtymisen ajankohdaksi katsotaan perunkirjoituksen ajankohta. Yhden perillisen tilanteista voidaan jopa sanoa, ettei kuolinpesää edes synny, sillä kuolinpesä määritellään jäämistön yhteishallinnoksi. Kuolinpesän määritelmän täyttymättä jääminen tarkoittaa myös sitä, että jäämistö ei ole itsenäinen verovelvollinen. Koska yhden perillisen tapauksessa ei ole kuolinpesää, ei perittävällä myöskään ole virallisesti kuolinpesän osakkaan asemaa.

Vaikka yhden perillisen tilanteissa ei synny varsinaista kuolinpesää, on jäämistön selvitystoimenpiteet kuitenkin tehtävä normaaliin tapaan ennen kuin omaisuus siirtyy perilliselle. Jäämistön varat ja velat on ensinnäkin selvitettävä, jotta perilliselle siirtyvä omaisuus on varmasti tiedossa. Toiseksi myös perukirja on laadittava, jotta Verohallinto voi antaa ratkaisun perintöveron määrästä.

Yhden perillisen tilanteet liittyvät tyypillisesti yhden lapsen perheisiin, joista toinen vanhemmista on jo menehtynyt. Tällöin viimeiseksi eloonjääneellä vanhemmalla on ainoastaan yksi perillinen, ellei hän ole testamentannut osaa omaisuudestaan ulkopuoliselle. Toinen esimerkki yhden perillisen tilanteesta on lapseton aviopari, jolloin ensiksi kuolleen puolison omaisuus voi siirtyä kokonaisuudessaan leskelle. Yksi perillinen voi tulla kyseeseen myös silloin, kun perittävällä ei ole yhtään rintaperillistä ja hän on testamentannut koko omaisuutensa valitsemalleen henkilölle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa