Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja yhteismetsä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhteismetsällä tarkoitetaan useammille kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta, jolla on tarkoitus harjoittaa kestävää metsätaloutta osakaskiinteistöjen omistajien eli yhteismetsän osakkaiden hyväksi. Myös kuolinpesään kuuluvaan kiinteistöön tai kiinteistöihin voi kuulua osuuksia yhteismetsään, jolloin myös näiden osuuksien kohtalosta tulee päättää perinnönjaossa. Yhteismetsäosuuksiin voi liittyä huomattavia varallisuusarvoja, mikä ei välttämättä helpota jaon toteuttamista. Sen lisäksi yhteismetsälaissa tarkoitettujen yhteismetsäosuuksien jakoa on säädelty ja rajoitettu laissa, eikä yhteismetsäosuuksia voikaan siten perinnönjaossa jakaa täysin vapaasti osakkaiden keskinäisen sopimuksen mukaan.

Yhteismetsä voi ohjesäännössään määrätä luovutusrajoituksen, jolla tarkoitetaan sitä, ettei tiettyä osuuslukua pienempää yhteismetsäosuutta saa luovuttaa. Jos ei ohjesäännössä muuta ole mainittu, tämä rajoitus koskee myös muita saantoja, kuten perintösaantoja. Yhteismetsäosuutta ei siten saa perinnönjaossa jakaa ohjesäännössä mainittua osuuslukua pienempiin osiin. Perinnönjaossa vaihtoehtoina ovatkin käytännössä kyseisen kiinteistön jakamatta jättäminen tai yhteismetsäosuuden määrääminen perinnönjaossa vain yhdelle osakkaalle tai niin monelle osakkaalle, kuin yhteismetsäosuus on mahdollista jakaa, jos osuutta ei riitä kaikille perillisille. Koska yhteismetsäosuus kuuluu kiinteistölle, on samoin kiellettyä kiinteistön jakaminen kiinteistötoimituksessa siten, että muodostettavalle kiinteistölle tulisi ohjesäännön mukaista osuuslukua pienempi yhteismetsäosuus. Jos perinnönjaossa on määrätty yhteismetsäosuus yhdelle osakkaalle ja sen lisäksi hänelle tulee osa siitä kiinteistöstä, johon yhteismetsä kuuluu, lohkotaan yhteismetsäosuus osaksi hänen osuuttaan tästä kiinteistöstä. Jos taas yhteismetsäosuuden lisäksi osakkaalle ei tule lainkaan maata, lohkotaan yhteismetsäosuus niin kutsutuksi haamutilaksi.

Sen lisäksi, että kuolinpesään voi lähtökohtaisesti kuulua yhteismetsäosuuksia, voivat jakamattoman kuolinpesän osakkaat päättää luovuttaa pesän metsätilan yhteismetsään. Tämä voi helpottaa metsän hoitoa erityisesti, jos tarkoituksena on pitää pesä jakamattomana pitkään. Yhteismetsäosuuden jakaminen perinnönjaossa voi myös loppupeleissä olla melko vaivatonta, mikäli luovutusrajoituksen rajat eivät tule vastaan. Yhteismetsään ja perinnönjakoon liittyvissä lisäkysymyksissä neuvoja saat muun muassa soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa