Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja virkatodistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta säädetään perintökaaressa. Jokaisen kuoleman jälkeen on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perunkirjoitus ja laadittava perukirja, jossa vainajan omaisuus ja varallisuus sekä velat on luetteloitu. Lisäksi siinä on mainittuna kaikki kuolinpesän osakkaat. Käytännössä tämä perunkirjoitus aloitetaan tilaamalla tarvittavat sukuselvitykset ja virkatodistukset. Näitä tarvitaan, jotta saadaan selvitettyä kaikkia kuolinpesän asianomaiset. Yleensä virkatodistusten hankkiminen vie suurimman osan ajasta perunkirjoituksen tekemisessä. Selvitystyö aloitetaan yleensä tilaamalla sukuselvitys vainajan viimeisen kotipaikan seurakunnasta tai kirkkoon kuulumattomien osalta Digi -ja väestötietovirastosta (eli entiseltä maistraatilta). Elossa olevista voidaan pyytää maistraatista vain ns. elossa –todistus, josta selviää vainajan osoitetiedot myös.

Itse vainajan osalta sukuselvityksen tulee taas olla laajempi. Se tarkoittaa sitä, että tulee hankkia sukuselvitys kaikista niistä seurakunnista, joissa hän on ollut kirjoilla täytettyään 15 vuotta aina kuolinseurakuntaan asti. Myös mahdollisista aviopuolisoista tai aikaisemmista aviopuolisoista tulee pyytää selvitys avioliiton ajalta. Käytännössä täysin samanlainen selvitys tulee olla myös kaikista kuolleista perillisistä. Tämä auttaa hahmottamaan ja varmistumaan siitä, että vainajalta löydy rintaperillisiä tai muita yllättäviä merkintöjä tiedoistaan jostakin toisesta seurakunnasta.

Mikäli vainaja oli lapseton eikä hänellä ollut aviopuolisoa, tulee hankkia aukottomat sukuselvitykset myös hänen omista vanhemmistaan ja mahdollisista kuolleista sisaruksista heidän jälkeläisineen. Jos henkilö on ollut jossain vaiheessa elämäänsä kirjoilla väestörekisterissä, tulee selvitys hankkia asianomaiselta maistraatilta. Tämän vuoksi perukirjan laatiminen voi olla hyvinkin raskas prosessi, kun sukuselvityksen tulee olla tarkka, aukoton ja oikein tehty. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa