Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja velka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen perinnönjaon suorittamista ja jakoon ryhtymistä tulee aina maksaa pesään kuuluvat velat. Kaikki tiedossa olevat velat tulee maksaa tai vaihtoehtoisesti laittaa velkojen maksamiseen tarvittava määrä varoja sivuun myöhempää maksamista varten. Pesänselvitysvelat maksetaan pääsäännön mukaan ensin ja tämän jälkeen vasta muut velat. Pesänjakajan tulee ottaa selvää näiden edellytysten täyttymisestä ennen kun ryhtyy perinnönjakoon.

Mikäli perinnönjaon aikana ilmaantuu uusia velkoja, perinnönjakajan tulee kehottaa kuolinpesän osakkaita toimittamaan täydennysperunkirjoitus, jossa uudet velat on huomioitu. Sama sääntö pätee silloinkin, kun perunkirjoitus on jo toimitettu. Mikäli velkojen muutos on vain vähäinen, tällöin täydennysperunkirjoitus ei ole aina välttämätön, vaan vapaamuotoinen ilmoitus verottajalle riittänee.

Perinnönjakaja ei voi maksaa vainajan velkaa vastoin kuolinpesän osakkaiden lupaa. Kuolinpesän osakkaita voidaan myös kehottaa maksaa itse jo erääntynyt velka. Pesänjakajalla ei siten ole valtaa realisoida eli myydä pesän omaisuutta ilman osakkaiden lupaa maksaakseen pesän velkoja.

Kuolinpesän osakkaat eivät vastaa henkilökohtaisesti kuolinpesän veloista. Tästä huolimatta henkilökohtainen vastuu syntyy, mikäli perunkirjoituksesta vastuussa ollut laiminlyö perunkirjoituksen toimituttamisen määräajassa. Toiseksi henkilökohtainen vastuu syntyy, jos osakas vaarantaa velkojien asemaa antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen kuolinpesään liittyvistä seikoista tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa