Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja varainsiirtovero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varainsiirtoveroa on maksettava kun henkilö ostaa asunto-osakkeen, kiinteistön tai muun arvopaperin. Toisin sanoen, varainsiirtoveroa on maksettava kun edellä mainittujen omaisuusluokkien luovutus on vastikkeellinen. Varainsiirtoveron maksaa yleensä ostaja. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, jos kyse on omaisuudesta, joka on saatu lahjana tai testamentilla, perintönä tai osituksessa. Perinnönjaon yhteydessä kuolinpesän osakkaiden ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos osakas saa omaisuuden oman jako-osuutensa perusteella.

Kuolinpesän osakkaat voivat sopia erilaisista järjestelyistä perinnönjaon yhteydessä. Jos kuolinpesän osakas saa perinnönjaon yhteydessä esimerkiksi kiinteistön, jonka arvo ylittää kuolinpesän osakkaalle kuuluvan jako-osuuden ja suorittaa ylimenevän osuuden muille osakkaille pesän ulkopuolisilla varoilla, on varainsiirtoveroa maksettava vastikkeelliselta osuudelta normaalisti. Varainsiirtoveroa ei tule maksaa jako-osuuden ylittävältä osalta, jos osakas ottaa jako-osuutensa ylittävältä osuudelta vastatakseen kuolinpesän velasta, joka on syntynyt ennen perinnönjakoa. Huomioitavaa on myös, että aikaisemmin osittaisella perinnönjaolla jaetut rahavarat ovat ulkopuolisia varoja, mikäli niitä käytetään myöhemmin jaettavan omaisuuden jako-osuuksien tasoittamiseen. Perinnönjakoa ei siis kannata toimittaa erikseen rahavarojen osalta, jos aikomuksena on tasoittaa jako-osuuksia jonkin tietyn omaisuuserän osalta. Näin vältytään turhalta varainsiirtoveron maksamiselta. Ulkopuolisina varoina pidetään myös suorituksia muille osakkaille perintönä saadun omaisuuden myyntitulosta.

Pesäosuuden luovutus katsotaan kuolinpesän osakkaan irtaimeksi omaisuudeksi. Näin ollen siitä ei lähtökohtaisesti ole maksettava varainsiirtoveroa. Jos luovutettuun pesäosuuteen kuitenkin kuuluu kiinteistöjä tai arvopapereita, on pesäosuuden luovutuksesta maksettava kiinteistöjen ja arvopapereiden osalta varainsiirtoveroa. Veron suoritusvelvollisuus syntyy silloin, kun varainsiirtoveron alaisen omaisuuden kohdalla tapahtuu omistajanvaihdos.

Varainsiirtovero tulee maksaa säädetyssä ajassa. Kyseessä on oma-aloitteinen vero, joten lähtökohtaisesti veron maksamisesta vastuussa on luovutuksensaaja. Mikäli varainsiirtoveroa ei ole maksettu ajoissa tai sitä on maksettu liian vähän, voi verohallinto asettaa veronkorotuksia tai –lisäyksiä. Mikäli kysymyksiä herää varainsiirtoveron osalta, kannattaa ottaa yhteyttä lakipuhelimeen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa