Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja valtakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän selvittämisen jälkeen jokaisella osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden keskenään tekemän sopimuksen, pesänjakajan johdolla tekemän sopimuksen tai pesänjakajan päätöksen mukaan. Jos pesänjakaja toimittaa jaon, allekirjoittaa hän yksin perinnönjakokirjan. Kaikkien osakkaiden ei siis tällöin ole pakko olla läsnä toimituksessa edes edustettuina. Jaosta sopiminen pesänjakajan johdolla ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli yksikin osakkaista puuttuu, eikä hän ole valtuuttanut ketään edustamaan itseään. Tällöin pesänjakajan on tehtävä asiassa päätös. Osakkaiden toimittamassa jaossa perinnönjakosopimuksen allekirjoittavat taas pesän kaikki osakkaat sekä kaksi esteetöntä todistajaa, joten kaikkien osakkaiden suostumus tarvitaan. Pesän osakas voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perinnönjakotilaisuudessa, jolloin tämä voi esimerkiksi allekirjoittaa perinnönjakosopimuksen hänen puolestaan. Valtuutettu voi myös esimerkiksi käyttää valtuuttajan puhevaltaa jakotilaisuudessa.

Valtakirjan pesän osakas voi antaa kelle tahansa: tämä voi olla pesän toinen osakas tai aivan ulkopuolinen henkilö. Perinnönjaossa edustamista varten annettavalle valtakirjalle ei ole asetettu mitään erityisiä vaatimuksia, ja siten sitä koskevat yleiset valtuuttamista koskevat säännökset. Perinnönjakoa varten annettu valtakirja voi olla yleisluontoinen oikeuttaen valtuutetun edustamaan valtuutettua kaikissa perinnönjakoon liittyvissä toimissa, tai se voi sisältää hyvin tarkkojakin määräyksiä siitä mitä valtuutettu saa tehdä. Valtakirjassa voidaan esimerkiksi määrätä rajat sille, millaisen perinnönjakosopimuksen valtuutettu saa allekirjoittaa tai siinä voidaan määrätä, ettei valtuutettu saa luopua valtuuttajan moiteoikeudesta perinnönjakoa koskien. Mahdollisimman yksilöity valtakirja voikin olla perinnönjaossa tarpeen erityisesti, jos osakkaalla on tarkkoja toiveita jaon lopputuloksen suhteen.

Perinnönjakoa varten on siis mahdollista laatia valtakirja, mikäli ei itse pääse tai halua paikalle ja se onkin käyttökelpoinen työkalu esimerkiksi tilanteissa, joissa osakkaita asuu ulkomailla. Valtakirjan laadinnassa ja valtuutetun valinnassa on kuitenkin syytä olla huolellinen, sillä valtuutetun valtuutuksensa rajoissa tekemät toimet sitovat valtuuttajaa, kuin hän olisi ne itse tehnyt. Mikäli sinulla on kysyttävää valtakirjoihin ja perinnönjakoon liittyen, neuvoja saat soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa