Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja vainajan velka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen perinnön jakamista maksetaan kuolinpesän ja vainajan velat pois pesän varallisuudesta. Kuolinpesän veloilla tarkoitetaan niitä velkoja, joka ovat syntyneet vainajan kuoleman jälkeen, esimerkiksi pesänselvitysvelat. Vainajan velat ovat vainajan eläessään hankkimia velkoja. Velkojen pois maksaminen ei aiheuta ongelmia, mikäli varoja on enemmän kuin velkoja. Tilanne on kuitenkin huomattavasti pulmallisempi, mikäli pesän velat ylittävät sen varat. Tällöin puhutaan ylivelkaisesta pesästä.

Lähtökohtana on, että velat eivät periydy. Kuolinpesän osakas ei ole vastuussa kuolinpesän veloista niissäkään tapauksissa, joissa pesä on ylivelkainen. Tästä lähtökohdasta on kuitenkin poikkeuksia, jolloin osakas vastaa pesän veloista. Ensinnäkin perunkirjoitusvelvollinen osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimituttamisen määräajassa. Sama vastuu on osakkaalla, joka perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan.

Tästä velkavastuusta voi kuitenkin joskus vapautua. Jos velkoja vaatii pesän veloista vastuussa olevalta osakkaalta maksua velasta, osakas vapautuu velkavastuusta, jos hän osoittaa, ettei hän ole laiminlyönnillään pesän hallinnossa aiheuttanut vahinkoa. Jos osakas osoittaa, että hänen velkojalle aiheuttamansa vahinko oli rahamäärältään pienempi kuin vainajan velka, hän vastaa vain vahingon määrästä.  

Jos perunkirjoituksen jälkeen pesään ilmaantuu uutta varallisuutta tai uusia velkoja, voi perunkirjoitusvelvollinen joutua vastuuseen veloista, mikäli hän laiminlyö oikaisu- tai täydennysperukirjan laatimisen. Osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän lukuun.

Perinnönjakoa ei saa toimittaa, ennen kuin kaikki pesän velat on maksettu. Mikäli perinnönjako on jo tehty, tulee osakkaiden palauttaa perintö takaisin pesään velkojen maksamista varten. Vaihtoehtoisesti osakkaat voivat sopia maksavansa velkojalle velkojen kattamiseksi tarvittavan määrän.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa