Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaon toteuttamiseen vaikuttaa kuolinpesän osakkaan ulosotto. Ulosotto voi nimittäin kohdistua perintöosuuteen tai erityistestamenttiin, koska niillä on ulosmitattavaa varallisuusarvoa. Perintöosuus voidaan ulosmitata, jos velallisen velkoja tekee hakemuksen ulosotosta velallisen kotipaikkakunnan ulosottomiehelle. Jos ulosottomies tekee päätöksen ulosmitata velallisen perintöosuuden, hän antaa tiedoksi päätöksen maksukiellosta kuolinpesälle.

Perintöä ei voida siis jakaa henkilölle, jonka osuus perinnöstä on ulosoton kohteena, jos ulosottomies on antanut maksukiellon. Maksukielto on voimassa heti antamisesta alkaen. Maksukielto estää velalliselle tulevan perinnön jakamisen muulle henkilölle kuin ulosottomiehelle. Kuolinpesän omaisuutta voidaan kuitenkin jakaa velalliselle, jos ulosottomies antaa tähän suostumuksensa.

Kuolinpesä selvitetään kuitenkin normaalisti, vaikka kuolinpesälle olisi annettu maksukielto. Pesänselvityksen jälkeen suoritetaan pesän osakkaiden tai ulosottomiehen vaatimuksesta perinnönjako. Velkoja, jota ulosottomies edustaa, voi moittia jakoa. Perinnönjaossa omaisuus ositetaan myös velalliselle perilliselle, mutta maksukiellon vuoksi hän ei saa omaisuutta itselleen.

Tulevasta perinnöstä voi kuitenkin luopua, jos luopuminen tehdään ennen ulosmittausta. Luopuminen voi olla kannattavaa, jos velallinen haluaa, että perintö menee ulosoton sijasta esimerkiksi hänen lapsilleen. Luopuminen tehdään käytännössä antamalla kuolinpesälle kirjallinen luopumisilmoitus tai toimittamalla ilmoitus luopumisesta maistraattiin.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa