Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja ulkomaat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos perinnönjakoon liittyy kansainvälinen ulottuvuus – esimerkiksi perittävä asuu ulkomailla tai hänellä on ulkomailla omaisuutta – on huomioitava, että perinnönjakoon saatetaan soveltaa ulkomaista lainsäädäntöä. Tällöin omaisuus saatetaan jakaa Suomen lainsäädännöstä poikkeavalla tavalla, ja esimerkiksi Suomessa tehty testamentti tai avioehto ei välttämättä päde. Tämän takia jo ulkomaille muutettaessa tai ulkomaista omaisuutta hankittaessa olisi tärkeää olla yhteydessä paikallisen lainsäädännön tuntevaan juristiin, jotta voi varmistua siitä, että voi määrätä omaisuudesta haluamallaan tavalla.

Jokaisessa valtiossa on omanlaisensa lainsäädäntö kansainvälisten tilanteiden varalle, ja eri valtioiden lainsäädännöt saattavat olla toistensa kanssa ristiriidassa. Tämä saattaa tehdä kansainvälisistä perinnönjakotilanteista mutkikkaita. Lisäksi on olemassa kansainvälisiä sopimuksia, joilla lainsäädäntöä pyritään yhtenäistämään. EU-alueella perintöoikeudellisia tilanteita sääntelee EU:n perintöasetus.

EU:n perintöasetuksen mukaan perintöasioihin sovelletaan sen valtion lakia, jossa perittävän asuinpaikka oli kuolinhetkellä. Jos perittävällä oli kuitenkin kuollessaan selvästi läheisempi liittymä toiseen valtioon, sovelletaan tämän toisen valtion lakia. Lisäksi henkilö voi esimerkiksi testamentissa määrätä, että hänen perintöönsä kokonaisuudessaan sovelletaan sen valtion lakia, jonka kansalainen hän on. Jos henkilö on usean valtion kansalainen, hän voi valita minkä tahansa näistä valtioista. Eli jos perittävän asuinpaikka on Ruotsissa, perinnönjakoon sovelletaan Ruotsin lakia, ellei hän erikseen määrää, että sovellettava laki on Suomen laki.

On tärkeää huomata, että perintöasetusta ei sovelleta Tanskassa, Irlannissa eikä Iso-Britanniassa. On siis mahdollista, että suomalaisen henkilön testamenttiinsa ottama määräys Suomen lainsäädännön soveltamisesta ei päde näissä maissa. Sama koskee EU:n ulkopuolisia maita.

Lainvalinnan lisäksi kansainvälisissä tilanteissa on huomioitava tuomioistuimen toimivalta. On tärkeää tietää, minkä maan tuomioistuin voi esimerkiksi määrätä pesänjakajan. EU:n perintöasetuksen mukaan sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa perittävän asuinpaikka oli kuolinhetkellä, ovat toimivaltaisia antamaan ratkaisun kaikissa perinnönjakoon ja perintöön liittyvissä asioissa. Jos perittävä on kuitenkin valinnut sovellettavaksi jonkin muun EU-valtion lain, asianosaiset voivat sopia, että kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta tehdä ratkaisu kaikissa perimykseen liittyvissä asioissa.

EU-alueella lainvalinta- ja toimivaltakysymyksistä on siis olemassa yhtenäiset säännöt. On kuitenkin mahdollista, että epäselvyyksiä syntyy siitä huolimatta: esimerkiksi henkilön asuinpaikkavaltion määrittäminen ei aina ole helppoa. Sen sijaan jos perintöasialla on liityntä EU:n ulkopuoliseen valtioon, sovellettavaksi tulee sekä tämän valtion että Suomen kansainvälisiä tilanteita koskeva lainsäädäntö. Kuten todettu, eri valtioiden lainsäädäntö voi olla keskenään ristiriidassa, joten perinnönjakoon liittyvissä kansainvälisissä asioissa on syytä olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa