Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävällä on oikeus määrätä testamentilla omaisuudestaan täysimääräisesti. Perittävän tekemästä testamentista huolimatta rintaperillisillä on oikeus vaatia perinnöstä lakiosaansa vastaavan arvon verran omaisuutta. Kuolinpesän osakkaat voivat periaatteessa toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla, mutta testamentista ilmenevät jako-ohjeet voivat rajoittaa osakkaiden määräämisvaltaa.

Yleistestamentilla perittävä on määrännyt koko omaisuutensa tai sen määräosan testamentin saajalle. Yleistestamentin saaja voi maksaa perillisille näiden vaatiman lakiosan rahassa, jonka jälkeen testamentti on saajaansa kohtaan tehokas. Mikäli testamentattu omaisuus on tietty esine, arvomäärä tai omaisuutta omistusoikeutta vähäisemmin oikeuksin, esimerkiksi oikeus nauttia pelkästään omaisuuden käyttö- tai tuotto-oikeudesta, kyseessä on erityistestamentti eli legaatti. Useimmissa tapauksissa tällaisen legaatin saanut henkilö ei ole kuolinpesän osakas, jolloin häntä ei ole tarpeen kutsua perinnönjakokokoukseen. Hänelle kuuluva oikeus pannaan täytäntöön pesänselvityksen aikana niin pian kuin se on mahdollista ilman, että se aiheuttaa vahinkoa kenellekään, jonka oikeus on pesän selvityksestä riippuvainen. Mikäli perinnönjako on toimitettu ennen legaatin täytäntöönpanoa, pesän osakkaat vastaavat yhteisvastuullisesti oikeuden täyttämisestä. On kuitenkin muistettava, että oikeutta legaatin saamiseen voi joissain tapauksissa rajoittaa perittävän rintaperillisen tekemä lakiosavaatimus. 

Jos testamentin tekijältä ei jää rintaperillistä tai leskeä, joka olisi oikeutettu pitämään puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja tavanomaista koti-irtaimistoa jakamattomana hallinnassaan, testamentista ilmenevät jako-ohjeet ovat periaatteessa kuolinpesän osakkaita sitovia. He voivat poiketa näistä ohjeista vain kaikkien yksimielisesti niin päättäessä. Osakkaat eivät kuitenkaan edes yksimielisellä päätöksellään voi tehdä tyhjäksi legaatin saajan oikeutta, sillä se on toteutettava jo pesänselvitysvaiheessa.

Lähtökohtaisesti kaikille kuolinpesän osakkaille on annettava osuus kaiken laatuisesta omaisuudesta, mutta testamentin tekijä voi kuitenkin määrätä, että lakiosaan oikeutetun perillisen lakiosa suoritetaan millä hyvänsä jäämistöön kuuluvalla omaisuudella. On myös mahdollista määrätä, että kunkin osakkaan hyväksi tulee samanlaatuista omaisuutta. Testamenttia laadittaessa on kannattavaa kiinnittää huomiota lain edellyttämiin muotosäännöksiin koskien niin testamenttia kuin itse perinnönjakoakin. Asiantuntevan lakimiehen puoleen kääntyminen onkin suositeltavaa, jotta testamentin tekijän tahto ja perillisten oikeudet saataisiin toteutettua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa