Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja tasinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton päättyessä kuoleman johdosta puolisoiden omaisuus ositetaan, jollei puolisoilla ole avioehtoa, joka sulkisi pois avio-oikeuden toisen omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia, eli puolisoiden varoja joista on vähennetty velat. Kummallekin puolisolle kuuluu puolet yhteisestä, avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Leskeä suojaa kuitenkin tasinkoprivilegi, jolloin hänen ei tarvitse luovuttaa tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille, vaan hän saa pitää omaisuutensa. Tämä oikeus koskee myös niitä tilanteita, jolloin toisena osapuolena ovat puolisoiden yhteiset rintaperilliset. Halutessaan leski saa kuitenkin luovuttaa tasinkoa, mutta luovuttamisella voi kuitenkin olla merkittäviäkin vaikutuksia rintaperillisten lakiosan suuruuteen.

Mikäli ensiksi kuolleella puolisolla oli enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta kuin leskellä, tämän perilliset ovat velvollisia luovuttamaan leskelle tasinkoa. Siihen omaisuuteen, jonka leski saa itselleen ansioina, perintönä, lahjana tai testamentin nojalla ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen, ei ensin kuolleen puolison perillisillä ole oikeutta. Lesken avio-oikeudesta vapaan omaisuuden määrällä ei myöskään ole merkitystä tasingon laskemisessa. Mikäli ensiksi kuolleelta puolisolta jäi lesken lisäksi rintaperillisiä, leski saa usein pitää puolisonsa jäämistön jakamattomana hallinnassaan, jollei rintaperillinen vaadi jäämistöä jaettavaksi eikä vainaja ole testamentissaan määrännyt toisin. Mikäli ensin kuolleelta puolisolta ei ole jäänyt rintaperillisiä ja leski perii puolisonsa, leskellä ei kuitenkaan ole oikeutta olla luovuttamatta tasinkoa puolisonsa perillisille.

Lesken oikeus olla luovuttamatta tasinkoa kuolleen puolison perillisille koskee tilanteita, joissa avioliitto on purkautunut kuoleman johdosta. Mikäli puolisot on ehditty tuomita avioeroon ennen toisen puolison kuolemaa, leski ei voi vedota tähän oikeuteensa. Tilanteissa, joissa avioero oli vasta vireillä ennen puolison kuolemaa, leski voi kuitenkin olla luovuttamatta tasinkoa. Oikeus olla luovuttamatta tasinkoa on säädetty lesken aseman turvaamiseksi, ja se koskee näin ollen vain leskeä itseään. Jos leski kuolee tilanteessa, jossa perinnönjakoa ei olla ehditty toimittaa, eikä leski ole ehtinyt vedota oikeuteensa olla luovuttamatta tasinkoa, lesken kuolinpesän osakas ei voi itsenäisesti vedota siihen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa