Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja selvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako ja pesän selvittäminen ovat kaksi toisistaan erillistä prosessia, jotka sijoittuvat kuolinpesän olemassaolon eri vaiheisiin. Perinnönjakoa ei voi aloittaa ennen kuin pesä on selvitetty jakokuntoon. Kuolinpesän osakkaat voivat selvittää pesän sopuisasti, mikäli he siihen kykenevät. Jos sopuisa selvitys ei onnistu, tulee kyseeseen virallisselvitys. Pesänselvittäjä on tuomioistuimen hakemuksesta määräämä pätevä henkilö, joka selvittää pesän sen osakkaiden ollessa riitaisia. Pesänselvittäjän tulee hoitaa kaikki tarvittavat toimet, jotta pesä saataisiin jakokuntoon. Ensimmäiseksi pesänselvittäjän tulee ottaa koko pesään kuuluva omaisuus haltuunsa. Tärkeää on huomata, että pesänselvittäjän täytyy kuitenkin pitää pesän omaisuus tarkasti erillään hänen omasta omaisuudestaan. Pesänselvittäjällä on oikeus edustaa pesää. Pesänselvittäjä huolehtii testamenttien täyttämisestä, sekä pesän velkojen maksusta. Tarvittaessa pesänselvittäjän tulee yrittää päästä velkojien kanssa sopimukseen velkojen maksusta. Pesänselvittäjän toimivalta loppuu siihen, kun pesänjaosta tulee lainmukainen. Viimeisenä tehtävänään selvittäjä luovuttaa hallussaan olevan omaisuuden pesän osakkaille.

Perinnönjako sijoittuu selvityksen jälkeiseen aikaan. Pesän jakokin on mahdollista suorittaa sopuisasti pesän osakkaiden kesken. Jos sopuisa jakaminen onnistuu, voivat pesän osakkaat jakaa pesän haluamallaan tavalla. Mikäli osakkaat eivät kykene sopuisaan ratkaisuun, tuomioistuin määrää pesänjakajan, jolloin kyse on toimitusjaosta. Tuomioistuin määrää pesänjakajan osakkaan hakemuksesta. Pesänjakajan ensimmäisenä tehtävänä on sen toteaminen, että pesä on selvitetty asianmukaisesti, minkä jälkeen pesänjakaja jakaa pesään kuuluvan omaisuuden pesän osakkaille perintökaaren mukaisesti. Pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävien eriäväisyys ja eriaikaisuus ei kuitenkaan sulje pois sitä vaihtoehtoa, että molempiin tehtäviin valitaan yksi ja sama henkilö. Yleistä on, että molemmissa rooleissa toimii henkilö, joka on koulutukseltaan juristi.

Perintöasiat voivat olla mutkikkaita. Omien oikeuksien toteutumiseksi voi olla hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntevaa lakiapua tarjoavat Minilexin lakimiehet, jotka tavoitat kätevästi myös Minilexin lakipuhelimesta. Lisätietoa lakiasioista voit löytää myös Minilexin kattavasta artikkelikokoelmasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa