Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja riita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoon voidaan ryhtyä, kun perunkirjoitus on toimitettu määräajassa sekä kaikki tiedossa olevat vainajan velat ovat maksettuna. Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi esittää vaatimuksen siitä, että perinnönjakoon ryhdytään. Lähtökohtana perinnönjaossa pidetään sitä, että perintö jaetaan kuolinpesän osakkaiden sopimalla tavalla. Kuolinpesän osakkaiden välinen sopimusjako ei kuitenkaan tule aina kyseeseen esimerkiksi perinnönjaossa ilmenevien riitaisuuksien takia.

Tyypillistä on, etteivät vainajan perilliset pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten perinnönjako suoritetaan. Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat eri mieltä siitä, kuinka vainajan jäämistö tulisi jakaa, on mahdollista määrätä pesänjakaja toimittamaan perinnönjako. Pesänjakajan suorittamaa perinnönjakoa kutsutaan toimitusjaoksi. Vaikka perinnönjakoon määrättäisiinkin pesänjakaja, on tämän tehtävänä kuitenkin pyrkiä saamaan sovinnollinen ratkaisu perinnön jakamisesta kuolinpesän osakkaiden kesken.

Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista on oikeutettu hakemaan käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Hakemusta pesänjakajan määräämiseksi ei tarvitse perustella.

Pesänjakajan on oltava lain mukaan tehtäväänsä sopiva henkilö. Yleensä pesänjakajina toimivat asianajajat, mutta laki edellyttää pesänjakajalta ainoastaan tehtävään sopivuutta. Pesänjakajan on kuitenkin oltava puolueeton kaikkiin kuolinpesän osakkaisiin nähden.

Mikäli kuolinpesän osakas ei ole tyytyväinen pesänjakajan suorittamaan perinnönjakoon, on laissa säädetty mahdollisuus pesänjakajan toimittaman jaon moittimiseen. Pesän osakkaan on nostettava moittimiskanne kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta.

Riitaisessa perinnönjaossa on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa